06 / Серпень, 2020
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснює різнорівневу професійну підготовку фахівців у сфері управління, економіки, педагогіки та психології. У 2020 році прийом слухачів на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за рахунок коштів державного бюджету в Навчально-науковому інституті здійснюється за заочною формою навчання – для державних службовців підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорії посад (постанова Кабміну від 29 липня 2009 року №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та за кошти фізичних і юридичних осіб).
Тривалість програми: 90 кредитів ЄКТС.
Ліцензійний обсяг: 50 осіб.
Строк навчання у магістратурі за заочною формою навчання складає 16 місяців (1 рік 4 місяці).
Освітня кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування
На навчання у магістратурі за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за рахунок коштів державного бюджету приймаються особи, які:
  • мають ступінь вищої освіти магістра/бакалавра (у разі, коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), то така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра);
  • працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;
  • мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.
До  заяви  про вступ за державним замовленням до закладу вищої  освіти  на навчання  додаються:
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
- копія диплома про вищу освіту та додатка до  нього;
- копія трудової книжки;
- реєстраційний номер облікової картки  платника податків;
- паспорт громадянина України;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.
Слухачі,  які  здобули  відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.
Конкурсний  відбір  осіб  на  навчання  здійснюється  за результатами вступних випробувань,  які  проводяться  в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови, а також співбесіди з питань, що стосуються державного управління.
Здобувачі вищої освіти на період сесії забезпечуються місцями у гуртожитку на території Університету (в центрі м.Києва). Особи, які  відповідають всім вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані  на навчання на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу. Вартість навчання – 12 900 грн за навчальний рік.
Навчання починається з 1 вересня 2020 року.
Прийом документів триватиме з 5 серпня по 17 серпня 2020 року.
Екзамени будуть проводитися з 18-25 серпня 2020 року.
Ознайомитися зі спеціальностями, з яких можна отримати ступінь магістра на основі раніше здобутого рівня освіти, можна тут.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)