17 / Вересень, 2021

15 вересня 2021 року Уряд схвалив Постанову №957, якою затверджено новий Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
Документом вводиться диференційований підхід до забезпечення підтримки учням з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти, затверджується нова форма індивідуальної програми розвитку та вводяться п’ять рівнів підтримки в освітньому процесі для учнів з особливими освітніми потребами.
 
У Порядку визначено шляхи, якими органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами:
  • належне фінансове, кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення закладів освіти;
  • підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напрямку;
  • забезпечення доступності території закладів освіти, будівель, споруд та приміщень для учнів, забезпечення універсального дизайну закладів освіти;
  • забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти;
  • облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки;
  • залучення фахівців для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (допомоги) (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залучених фахівців, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільно-правові договори);
  • забезпечення доступу учнів до Інтернету, а також за потреби до термінального та спеціального допоміжного обладнання.
Визначено, що за наявності в закладі освіти кількох класів із здобувачами освіти одного року навчання учні розподіляються пропорційно між такими класами з урахуванням обсягу тимчасової або постійної підтримки учнів з особливими освітніми потребами (усі рівні підтримки):
  • не більше одного учня, який потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;
  • не більше двох учнів, які потребують третього рівня підтримки;
  • не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 набуде чинності з 1 січня 2022 року.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)