16 / Лютий, 2017
15 лютого відбулося засідання Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, на якому розгялалися питання сприяння розвитку інноваційної діяльності, зокрема в частині внесення змін до Бюджетного кодексу України, в якому взяв участь екперт АМУ.
Проектом Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", розробленим Мнінстерством освіти та науки, пропонувалося визначити дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є нематеріальні активи, виключні майнові права на які належать бюджетній установі новою підгрупою 5 другої групи власних надходжень бюджетних установ.
Асоціація міст України зауважила, що на даний момент такі кошти є джерелом надходжень бюджету розвитку спеціального фонду місцевих бюджетів, що мають цільове призначення. У разі необхідності сприяння розвитку інновацій доцільним є доповнення напрямів використання коштів бюджету розвитку видатками на інноваційну діяльність. Віднесення ж зазначених вище надходжень (дивіденди) до власних надходжень бюджетних установ не сприятиме розвитку інновацій, а лише дасть можливість використовувати кошти без цільового призначення та без належного контролю фінансового органу, що зовсім не сприятиме цільовому використанню таких коштів на інноваційний розвиток.
Крім того, проектом пропонується включити такі надходження (дивіденди) до власних надходжень бюджетних установ, не виключивши їх з надходжень бюджету розвитку (пункт 3 частини першої статті 71 Кодексу), що може спричинити непорозуміння щодо зарахування таких коштів та їх використання.
Тобто фактично пропонується надати змогу використовувати надходження у вигляді дивідендів від внесків у статутні капітали господарських товариств на організацію основної діяльності бюджетних установ (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими) без помісячного розподілу та з можливістю внесення змін по таких надходженнях та видатках головними розпорядниками без внесення змін до бюджету та розпису місцевого бюджету. Фактично без участі фінансового органу.
Тобто, запропоновані зміни можуть спричинити скорочення доходів до місцевих бюджетів та використання таких коштів не за призначенням.
Асоціація висловила позицію щодо необхідності грунтовного опрацювання та детально проаналізувати питання, після чого приймати рішення.
За результатами засідання Урядовий комітет прийняв рішення доопрацювати розроблений МОН законопроект із включенням до робочої групи представника Асоціації міст України.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)