13 / Січень, 2022
Розпочато відбір проєктів у рамках угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), фінансування яких здійснюватиметься за рахунок відповідної субвенції обсягом 340 млн євро. Пропозиції проєктів подаються органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади/виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.
Програма з відновлення України поширюється на Донецьку, Луганську області (територію підконтрольну Уряду України), суміжні з ними Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Херсонську області, а також Київську (крім м. Київ), Одеську, Полтавську області, в яких за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, значна кількість внутрішньо переміщених осіб.

Відбір проєктів триватиме до 4 лютого 2022 року.

Перелік необхідних документів для участі в Програмі та електронні адреси для прийому заявок на сайті Мінрегіону (перейти).

Кошти з цієї Програми можуть бути спрямовані на реконструкцію критично важливої соціальної інфраструктури, зокрема, реконструкцію, будівництво та енергоефективність житла, шкіл, закладів охорони здоров’я та соціальних центрів. Окрім того, кошти цієї програми також можуть спрямовуватися на відновлення та реконструкцію мостів та доріг місцевого та регіонального значення, міської транспортної інфраструктури та заміну зруйнованої інфраструктури міського транспорту, а також для забезпечення відновлення та реконструкції водопостачання, водовідведення та центрального теплопостачання.
У відборі беруть участь проєкти, які відповідають таким умовам:
 • наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), яка обов’язково враховує потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також забезпечення вимог щодо енергоефективності будівель;
 • забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва;
 • комунальна форма власності об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;
 • співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість (крім проектів Донецької та Луганської областей, для яких відшкодування ПДВ здійснюватиметься за рахунок державного бюджету), комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо;
 • календарний план реалізації проектів має становити від одного до трьох років;
 • спроможність територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, забезпечувати подальше власне фінансування та утримання цих об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
 • загальна кошторисна вартість проектів будівництва становить понад 15 000 тис. гривень, але не більше 5 млн євро без ПДВ;
 • об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;
 • за рахунок субвенції заборонено купівлю або приватизацію землі, будівель, приміщень;
 • під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та на всіх етапах реалізації проектів обов’язково повинно бути враховано громадські інтереси ключових заінтересованих сторін в місцевій громаді (вразливі групи населення; громадські організації; медичні, освітні, соціальні служби);
 • для Донецької та Луганської областей в зоні до 25 кілометрів від лінії розмежування допускається фінансування за рахунок субвенції лише проектів соціального спрямування (комплексна реконструкція/ капітальний ремонт соціального житла, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, спорту, центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки громадян та закладів іншої соціальної інфраструктури) вартістю до 1 млн. євро.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)