20 / Серпень, 2021
Президент України Володимир Зеленський 18 серпня 2021 року підписав Указ №369/2021, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Рішенням РНБО надано оцінку стану системи охорони здоров’я, її вплив на здоров’я громадян та демографічну ситуацію в державі. Зокрема, зазначається про те, що:
 • тарифікація медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (програми медичних гарантій), відбувається без урахування медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, що має наслідком невідповідність тарифів фактичним витратам закладів та призводить до неможливості надання пацієнтам медичної допомоги належного обсягу та якості;
 • спроможність системи охорони здоров’я в Україні впливати на демографічну ситуацію, покращення стану здоров’я та підвищення рівня якості життя населення є обмеженою внаслідок втрати профілактичної складової в організації надання медичної допомоги;
 • рівень забезпечення організаційних, фінансових, інформаційних, кадрових, технічних, технологічних та інших ресурсних потреб системи охорони здоров’я є вкрай недостатнім для задоволення потреб населення у рівному його доступі до своєчасної, якісної та безпечної медичної допомоги;
 • кадрове забезпечення системи охорони здоров’я характеризується відсутністю послідовної стратегії забезпечення галузі спеціалістами необхідного профілю, що спричиняє відтік із галузі високопрофесійних фахівців та молодих спеціалістів тощо.
Кабінету Міністрів доручено до 1 грудня 2021 року забезпечити розробку і затвердження Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення до 2030 року, який має забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я.  Зокрема йдеться про:
 • поетапне включення до тарифів на медичні послуги вартості медикаментів і витратних матеріалів, які є необхідними для надання медичних послуг у рамках програми медичних гарантій;
 • напрацювання вертикальної інтегрованої системи контролю за якістю надання медичної допомоги;
 • впровадження ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров’я та розроблення правил поведінки працівників сфери охорони здоров'я; введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги;
 • запровадження ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
 • започаткування ефективної системи моніторингу надання медичних послуг за програмою медичних гарантій;
 • створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги;
 • розрахунок та встановлення під час розроблення і затвердження порядку реалізації програми медичних гарантій на відповідний календарний рік коригувальних (підвищених та понижених) коефіцієнтів до тарифів на медичні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я, у тому числі клініками та/або лікувально-діагностичними підрозділами наукових установ медичного спрямування, клінічними базами закладів освіти у сфері охорони здоров’я відповідного профілю/університетськими клініками/університетськими лікарнями, та які характеризують складність пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у сфері охорони здоров’я;
 • опрацювання питання щодо доцільності об’єднання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в один вид – спеціалізована медична допомога;
 • удосконалення електронної системи охорони здоров’я, зокрема за результатами проведення аудиту її впровадження, шляхом розширення роботи цієї системи, створення нових модулів і компонентів з метою її поширення на сферу громадського здоров’я, застосування щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я, донорства крові та її компонентів, контролю якості наданих послуг та уникнення подвійного фінансування з різних джерел наданих населенню послуг, переважно реабілітаційних, забезпечення захисту персональних даних в електронній системі охорони здоров’я.
Інформуємо, Кабінет Міністрів України врегулював питання використання 100 млн грн для створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» та створення в Україні центрів неонатального скринінгу, на що у 2021 році з бюджету буде виділено 300 млн грн.
 
Нагадуємо, Асоціація міст України постійно збирає проблемні питання в охороні здоров’я, які турбують органи місцевого самоврядування, та надсилає їх для вирішення до Офісу Президента, Парламенту та Уряду. 
З метою реалізації змін в медицині, особливо в умовах пандемії, необхідно:
 • поетапно впроваджувати зміни усіх видів медичної допомоги з попередніми організаційними заходами та відповідним на те фінансуванням;
 • забезпечити розробку необхідної нормативно-правової бази під трансформацію охорони здоров’я;
 • поступово покращувати матеріально-технічну базу з державного та місцевих бюджетів;
 • забезпечити навчання медичних працівників для роботи на новому високотехнологічному медичному обладнанні, що було придбано у 2020 році, та достойну оплату праці;
 • проводити виважену та правдиву інформаційну політику та забезпечувати якісні комунікації з громадами щодо подальших кроків реформування надання вторинної, третинної, екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації;
 • виділити додатково кошти з державного бюджету для погашення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам з нарахуваннями;
 • передбачити перехідний період для закладів охорони здоров’я, які було  передано з районного рівня на рівень сільських, селищних, міських територіальних громад, для можливості покращання матеріально-технічної бази та пом’якшити вимоги до цих медичних закладів для підписання договорів з НСЗУ;
 •  переглянути вартість тарифів на пакети Програми медичних гарантій у сторону збільшення;
 • створити економічні, правові та організаційні механізми, що забезпечать розвиток мережі закладів охорони здоров'я;
 • розробити закон про Порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікацію закладів, як передбачено статтею 16 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801 «Основи законодавства про охорону здоров’я».
 • повернути відмінену норму Закону №2168, що обсяг коштів Держбюджету, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України та оплати праці медичних працівників, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати.
На думку АМУ, тільки належне фінансування галузі охорони здоров’я з державного бюджету дозволить забезпечити реалізацію державних фінансових гарантій надання необхідних пацієнтам гарантованих послуг з медичного обслуговування та лікарських засобів належної якості.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)