17 / Лютий, 2017

Підсумки виконання місцевих бюджетів за 2016 рік підтверджують, що реалізація реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації дала позитивні результати. Найбільш вагомим результатом є перерозподіл фінансового ресурсу на користь місцевих бюджетів.

Так, до загального фонду місцевих бюджетів за 2016 рік надійшло 146,6 млрд грн або 116,3% до річних планових показників, затверджених місцевими радами. Приріст надходжень проти 2015 року (у співставних умовах) складає 48,4 млрд грн або 49,3% (у 2015 р. проти 2014 р. - 29,6 млрд грн або 42,1%).
Підтвердженням ефективності бюджетної децентралізації є і щомісячне накопичення залишків бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів, обсяг яких на початок 2017 року становив 47,7 млрд грн (33,6 млрд грн по загальному фонду та 14,1 млрд грн по спеціальному фонду). Приріст залишків коштів проти початку 2016 року склав 12,5 млрд грн або 35,5%.
Збільшення залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів свідчить про вагоме зростання дохідної частини місцевих бюджетів.
Такі тенденції дають можливість місцевим органам влади забезпечити належне функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно вирішувати питання розвитку громад без звернення до центральних органів влади стосовно виділення додаткових коштів з державного бюджету.
Слід зазначити, що питання розподілу залишків коштів, які утворилися на початок року, належить до компетенції місцевих органів. Порядок розподілу таких коштів унормовано Бюджетним кодексом України.
Як правильно здійснити їх розподіл, щоб не допустити порушення бюджетного законодавства.
1. По загальному фонду відповідного місцевого бюджету розподілу підлягає вільний залишок бюджетних коштів (ст. 14 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс)). Його обсяг визначається як перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком коштів на кінець бюджетного періоду.
Оборотний залишок бюджетних коштів утворюється для покриття тимчасових касових розривів у розмірі не більше 2 % планового обсягу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету та затверджується рішенням про місцевий бюджет.
2. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів загального фонду здійснюється шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період (ст. 14 та 72 Кодексу).
Отже, якщо ми говоримо про визначення обсягу вільного залишку коштів у 2017 році, то це різниця між залишком коштів загального фонду на 01.01.2017, відображеним у звіті про виконання місцевого бюджету за 2016 рік, та оборотним залишком бюджетних коштів, затвердженим рішенням про бюджет на 2017 рік.
3. По спеціальному фонду відповідного місцевого бюджету розподілу підлягає весь залишок коштів, відображений у звіті про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період (на кінець року). Його розподіл здійснюється також шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 
4. Напрямки спрямування вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду визначаються місцевими органами влади самостійно.
Крім зазначеного при розподілі залишків коштів слід враховувати наступне:
  • у разі наявності кредиторської заборгованості на початок року залишки коштів першочергово спрямовуються на її погашення;
  • залишки коштів спеціального фонду можуть спрямовуватися на проведення відповідних видатків лише з урахуванням їх цільового призначення;
  • за відсутності необхідності у проведенні видатків за окремими напрямками залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету. Тоді вони втрачають цільове призначення і можуть використовуватися на видатки загального фонду відповідно до рішення місцевої ради.
Щодо визначення обсягу залишку коштів по бюджетах новоутворених об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ). З початку 2017 року функціонує 366 бюджетів ОТГ, з яких 207 утворилися у 2016 році і на 2017 рік затверджували перший бюджет об’єднаної територіальної громади. Для визначення залишків коштів на початок 2017 року по таких бюджетах слід враховувати наступне.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»:
  • ОТГ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою;
  • бюджети територіальних громад, що об'єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду;
  • залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об'єдналися, перераховуються до бюджету об'єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного об'єднаною територіальною громадою.
Отже, до закінчення 2016 року бюджети місцевих рад, що увійшли до складу ОТГ, виконувалися окремо і залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного року, відображаються у звіті про виконання відповідного місцевого бюджету за 2016 рік.
Після об’єднання затверджується один бюджет ОТГ. Так, як правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, є ОТГ, залишки коштів (як по загальному, так і по спеціальному фонду) перераховуються до бюджету ОТГ і вони складатимуть загальний обсяг залишків на початок 2017 року, який враховуватиметься при визначенні обсягу, що підлягає розподілу.
Оборотний залишок бюджетних коштів – це обсяг, затверджений рішенням ОТГ про бюджет на 2017 рік.
Розподіл залишків коштів здійснюється у порядку, зазначеному вище.
Дотримання бюджетного законодавства при прийнятті рішен стосовно розподілу коштів бюджету є запорукою їх ефективного та цільового використання.
 
Роз'яснення підготувала Галина Маркович, координатор напрямку «Місцеві бюджети» проектного офісу секторальної децентралізації.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)