03 / Грудень, 2019

3 грудня відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї від 14 жовтня 1992 року щорічно у всьому світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Його мета - просування прав інвалідів в усіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкого загалу до проблем інвалідів. Прийняття  Конвенції про права інвалідів у 2006 році стало логічним продовженням багаторічної роботи ООН у цій сфері.  А Порядок денний зі сталого розвитку до 2030 року та ряд основних глобальних стратегій у сфері сталого розвитку закріплюють основи діяльності подальшого посування прав інвалідів. Указ Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"  доручає забезпечувати дотримання усіх 17 Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.
Надзвичайно актуально на сьогодні постає питання подолання перешкод в доступі до служб охорони здоров'я, реабілітації, освіти, працевлаштування та підтримки, а також створення навколишнього середовища, що забезпечує можливості для належного життя і роботи інвалідів. Задля цього покликана одна із ініціатив Всесвітньої організації охорони здоровя «Здорові міста» - це глобальний рух, який працює над тим, щоб поставити здоров'я на високе місце у соціальній, економічній та політичній програмі міської влади. Більш, ніж за 30 років Європейська мережа здорових міст ВООЗ об'єднала близько 100 флагманських міст та майже 30 національних мереж.
Міста-флагмани безпосередньо взаємодіють із ВООЗ/Європа, тоді як національні мережі об'єднують міста у певній державі-члені. В обох випадках ВООЗ надає політичну, стратегічну та технічну підтримку, а також розвиток потенціалу. Разом флагманські міста та національні мережі охоплюють близько 1400 муніципалітетів. Їх спільною метою є залучення органів місцевого самоврядування до політичної відданості, інституційних змін, розбудови потенціалу, планування та інновацій на основі партнерства.
У 2018 році мережа відзначила свій 30-й рік у всьому Європейському регіоні, починаючи з Саміту міських голів та будуючи Міжнародну конференцію здорових міст у Белфасті в жовтні. Протягом трьох десятиліть рух «Здорові міста» був першопрохідцем змін, які підтримують здоров'я та добробут людей, які ними користуються. У складному світі багатьох рівнів влади, численних секторах, що працюють у напрямку подібних цілей, та багатьох зацікавлених сторін, які беруть участь у досягненні здоров'я та добробуту, міста мають унікальне місце для лідерства.
Глобальні проблеми вирішуються на місцевому рівні. Європейська мережа здорових міст ВООЗ має шість стратегічних цілей:
  • сприяти політиці та діям у галузі охорони здоров'я та сталого розвитку на місцевому рівні та в усьому Європейському регіоні ВООЗ з акцентом на детермінанти здоров'я, людей, які живуть у бідності та потреби вразливих груп;
  • зміцнити національний статус здорових міст у контексті політики розвитку охорони здоров'я, охорони здоров'я та міського відродження з акцентом на національно-місцевому співробітництві;
  • формувати експертизу щодо політики та практики, надійні докази, знання та методи, які можна використовувати для зміцнення здоров'я у всіх містах регіону;
  • сприяти солідарності, співробітництву та робочим зв’язкам між європейськими містами та мережами та з містами та мережами, які беруть участь у русі «Здорові міста»;
  •  відігравати активну роль у пропаганді охорони здоров'я на європейському та глобальному рівнях через партнерство з іншими агенціями, що займаються міськими проблемами та мережами місцевих органів влади; і
  • підвищити доступність Європейської мережі ВООЗ до всіх держав-членів Європейського регіону.
Що таке здорове місто?
Здорове місто визначається процесом, а не результатом. Здорове місто - це не те середовище, в якому досягається певний стан здоров’я. Здорове місто усвідомлює здоров'я та прагне покращити його. Таким чином, будь-яке місто може бути здоровим містом, незалежно від сучасного стану здоров'я. Вимоги такі: прихильність до здоров'я та процес та структура його досягнення. Здорове місто - це місто, яке постійно створює та вдосконалює своє фізичне та соціальне середовище та розширює ресурси громади, які дають змогу людям взаємно підтримувати один одного у виконанні всіх життєвих функцій та розвиваючись до їх максимального потенціалу. ВООЗ / Європа рекомендує базову модель для здорового міста. Підхід до здорових міст спрямований на те, щоб охопити здоров'я в політичному та соціальному порядку денному міст і створити сильний рух за охорону здоров'я на місцевому рівні. Це сильно підкреслює справедливість, управління за участю та солідарність, міжгалузеву співпрацю та дії для вирішення детермінант здоров'я.
Успішна реалізація цього підходу вимагає інноваційних дій, що стосуються всіх аспектів здоров'я та умов життя, й широких мереж між містами Європи та за її межами. Це тягне за собою:
політична прихильність;
  • управління;
  • інституційні зміни; і
  • міжгалузеве партнерство.
Підхід до здорових міст визнає ключові фактори здоров'я та необхідність працювати у співпраці між державними, приватними, добровільними та громадськими організаціями. Цей спосіб роботи та мислення включає залучення місцевих жителів до прийняття рішень, вимагає політичної прихильності та організаційного розвитку та розвитку громади та визнає процес таким же важливим, як і результати. для всіх стратегій та цілей Health21. Він повністю узгоджений з рамками європейської політики «Здоров’я 2020» та Порядком денного зі сталого розвитку до 2030 року.
Діяльність мережі була організована на етапи приблизно 5 років, з різними пріоритетами. Наприклад, фаза ІІІ (1998–2002 рр.) була зосереджена на соціальних детермінантах здоров'я, тоді як фаза IV (2003–2008 рр.) робила особливий акцент на здоровому старінні. Міста-члени можуть змінюватись від фази до фази. Фази послужили процесом і платформою для натхнення, навчання та накопичення практичного досвіду щодо покращення здоров'я та самопочуття.
Наразі діє Фаза VII: 2019–2024. Фаза VII надає пріоритет темам, представленим Копенгагенським консенсусом мерів, який надихається та узгоджується зі Здоров'ям 2020, Порядком денним ООН 2030 щодо сталого розвитку та Тринадцятою Загальною програмою роботи ВООЗ. Ця узгодженість являє собою значне узгодження Мережі із глобальними та регіональними стратегіями. Він стратегічно позиціонує Мережу, щоб продовжувати висвітлювати та сприяти важливій ролі місцевих органів влади у розвитку здоров'я та добробуту за допомогою підходів загального уряду та цілого суспільства.
Коли місто приєднується до мережі, воно бере на себе зобов’язання надавати матеріали, дані та історії, які є сукупністю доказів того, що різниця в їхніх діях у підвищенні рівня здоров'я в соціальних і політичних програмах. Координатори здорового міста, їхні команди та місцеве політичне керівництво щорічно звітують про стан свого міста через щорічні шаблони звітності. Ознайомитися з Рамковою програмою реалізації Етапа VII (2019-2024 рр) Європейської мережі ВООЗ "Здорові міста" можна тут.
Асоціація міст України закликає громади розглянути можливість приєднання до Європейської мережі "Здорові міста".
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)