21 / Червень, 2022
17 червня Уряд схвалив постанову №693, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».
Пункт 1 постанови №252 доповнено такими положеннями:
виконавчі комітети місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації здійснюють управління коштами місцевих бюджетів без оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів, які застосовуються під час бюджетного процесу;
у період воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування на територіях, які після 24 лютого 2022 р. є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, під час виконання місцевих бюджетів розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів може затверджуватися керівником місцевого фінансового органу;
у період воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо передачі коштів із відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, Асоціація міст України підготувала та надала Міністерству фінансів України  пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення оперативності виконання місцевим самоврядуванням своїх повноважень в умовах воєнного стану. Частину пропозицій АМУ враховано у змінах до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зокрема і щодо надання можливості здійснювати платежі за умови наявності в розпорядчих (платіжних) документах одного підпису головного бухгалтера (керівника фінансового підрозділу бюджетної установи або фінансового органу) або керівника органу місцевого самоврядування або бюджетної установи. 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)