06 / Травень, 2024

3 травня 2024 року на засіданні Підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при розгляді поправок до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України», реєстр. №9559-д від 30.08.2023 року, позицію місцевого самоврядування представив Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Підкомітет схвалив рішення на своєму засіданні 29 квітня 2024 року щодо частини наданих Асоціацією міст України пропозицій.

До винесення законопроєкту на розгляд Комітету, додатково розглянуті наступні питання:

- щодо віднесення питань фінансової і матеріальної допомоги на потреби оборони до делегованих, а не власних, повноважень муніципалітетів, поправки внесли народні депутати Соколов М.В. - №№ 13, 18, 19, 23, 26, Гриб В. О. - №14, Пузійчук А. В. - №15, Приходько Б. В. - №16, Євтушок С. М. - №17. 

Відповідно до ст.ст. 17, 106, 107 і 116 Конституції України здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, безпосередньо оборона віднесено до компетенції Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Збройних Сил України. Це виключна державна компетенція.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Ч.3, 4 ст. 143 Конституції України дозволяє надавати (делегувати) законом органам місцевого самоврядування окремі повноваження органів виконавчої влади (частину державної компетенції). Держава фінансує здійснення цих повноважень, зокрема шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також здійснює контроль за їх здійсненням. У свою чергу при здійсненні власних повноважень, органи місцевого самоврядування діють самостійно і втручання органів державної влади у здійснення таких повноважень не допускається.

В умовах військового стану часткове залучення фінансових і матеріальних ресурсів місцевого самоврядування, які не використовуються на першочергові потреби життєзабезпечення громад, є виправданим, однак  не може розглядатися як самостійна діяльність органів місцевого самоврядування, як їх власні повноваження. Така діяльність здійснюється за запитами, в обсягах та формах та при координації військових адміністрацій, Збройних Сил. Функція ОМС значною мірою зводиться до визначення меж можливостей місцевого бюджету на такого роду допомогу. Відповідна допомога не вирішує жодного питання місцевого значення.

Члени Підкомітету не підтримали зазначені вище поправки, водночас уточнили, що норма про власні повноваження діятиме лише під час воєнного стану;

- щодо віднесення до власних повноважень облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на відповідній території, члени комітету повернулися до розгляду відхиленої раніше поправки народного депутата Мамки Г. М. №24.

Зауваження Асоціації міст, що оборонні споруди не можуть перебувати в управлінні ОМС, не були враховані. 

Члени Підкомітету підтримали поправку з віднесенням цих повноважень до делегованих повноважень, з погодженням відповідальними (відповідними) органами центральної виконавчої влади та редакційними уточненнями;

- щодо унормування розгляду на дистанційних засіданнях питань розпорядження земельними ресурсами місцевими радами, які належать до територій активних або можливих бойових дій, що визначені у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, поправки внесли народні депутати Соколов М. В. №68, Приходько Б. В. №71. 

Відсутність можливості дистанційного розгляду питань землевідведення, плати за землю робить неможливим відбудову й навіть капітальні ремонти життєво важливих об’єктів.
Збереження місцевого самоврядування на всій території України є важливим чинником збереження демократії, ефективної відбудови та міжнародної співпраці для відновлення України. А  можливість органів місцевого самоврядування громад, які знаходяться під постійними обстрілами, дистанційно ухвалювати рішення з питань, необхідних для  ремонту й будівництва зруйнованих об’єктів, є обов’язковою умовою для максимально швидкої відбудови всіх територій України. 

Члени Підкомітету підтримали ідею поправки, але вирішили доопрацювати перелік повноважень на предмет його уточнення (звуження);

- щодо виключення обмежень повноважень рад в частині переліку питань, що можуть розглядатися під час дистанційних засідань, поправки внесли народні депутати Славицька А. К. - №№58, 67, Соколов М. В. - №60, Гриб В. О. - №№63, 69, Пузійчук А. В. - №№64, 70, Приходько Б. В. - №65, Євтушок С. М. - №№66, 72.

Статті 7, 140-146 Конституції України гарантують в Україні місцеве самоврядування. Дистанційні засідання – це реальна можливість допомогти місцевому самоврядуванню зберегти свою дієздатність і запобігти заміні його на військові адміністрації. Адже на територіях активних бойових дій, за умови мобілізації депутатів рад та здачі мандатів після заборони виїзду депутатів за кордон, для багатьох місцевих рад дистанційні засідання не мають альтернативи. Законопроєкт передбачає надзвичайно короткий перелік повноважень, які можна реалізувати під час дистанційних засідань (підпункти 4 і 5), то ж  не вирішує проблем, які паралізують діяльність колегіальних органів місцевого самоврядування.

Підкомітет не підтримав ці поправки.

Асоціація міст України дякує народним депутатам, які внесли необхідні місцевому самоврядуванню поправки до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України», реєстр. № 9559-д та продовжить роботу з Комітетом по їх врахуванню.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)