13 / Січень, 2021
На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» №2668 від 23.12.2019.
Асоціація міст України проаналізувала текст законопроєкту та висловила такі зауваження.
В обґрунтуванні необхідності прийняття законопроєкту зазначається, що чинний Закон «Про асоціації органів місцевого самоврядування» робить неможливим участь в асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом, яка займається специфічним напрямком (наприклад, електронне врядування, енергозбереження та енергоефективність).
На думку АМУ, така постановка питання не відповідає дійсності і Закон № 1275-VI не забороняє участь органів місцевого самоврядування у кількох всеукраїнських асоціаціях, метою діяльності яких є специфічні чи вузьконаправлені питання, зокрема з метою розвитку в громадах того ж таки енергозбереження чи електронного врядування. 
► Щодо цілей і завдань прийняття законопроєкту, які презентуються як можливість забезпечення максимального врахування державою інтересів кожного населеного пункту, слід відзначити наступне.
Чинним Законом передбачені однакові повноваження асоціацій в захисті інтересів органів місцевого самоврядування без прив’язки до статусу таких асоціацій. Особливості повноважень асоціацій зі всеукраїнським статусом є цілком логічними та закономірними, враховуючи поділ таких асоціацій за їх членами, що представляють відповідні територіальні рівні. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування відповідного територіального рівня, членами якої є більше половини  таких органів, найбільш об’єктивно та повно може консолідувати ті проблеми, які є спільними для всіх членів. З цього погляду органи державної влади можуть більш оперативно отримувати необхідну інформацію про проблемні питання та оцінювати ситуацію більш об’єктивно.
На думку АМУ, обмеження щодо подвійної участі та можливість міграції створює здорову конкуренцію у діяльності асоціацій. Бажання асоціації мати статус всеукраїнської змушує її вдосконалюватися та пропонувати своїм членам більш якісні послуги. Скасування обмеження щодо подвійної участі призведе до того, що у одній з асоціацій з’являться «мертві» учасники, які не будуть брати участь у її діяльності. Відповідно і асоціація не буде намагатися запропонувати своїм членам більш якісні послуги, оскільки не буде ризику втратити статус всеукраїнської, формально маючи відповідну кількість членів. Зазначаємо, що основною особливістю діяльності всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування є її взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, зокрема шляхом участі у консультаціях, надання висновків до проектів нормативно-правових актів. Створення чисельних асоціацій із всеукраїнським статусом, як це пропонується законопроєктом №2668,  значно ускладнить процеси взаємодії місцевого самоврядування з центральними органами державної влади.
АМУ підкреслює, що існуючий поділ на види асоціацій за членами, які представляють відповідні територіальні рівні, відповідає духу Європейської хартії місцевого самоврядування. Відповідні положення Хартії передбачають «Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів…» і «… стосується об’єднань, чиї цілі більш загальні, … і які зазвичай прагнуть представити всі місцеві органи влади особливого роду або виду на регіональному чи національному рівні.» Закладені в Хартії ідеї якраз і полягають у концентруванні членства органів місцевого самоврядування у відповідній асоціації певного виду (сільська, селищна, міська, районна, обласна) якомога більш широкому представлені інтересів органів місцевого самоврядування відповідного рівня.
З метою посилення участі всеукраїнських асоціацій у здійсненні державної політики щодо місцевого самоврядування Асоціація міст України пропонує:
законодавчо закріпити обов’язкову (а не можливу) участь асоціацій у підготовці та обговоренні нормативно-правових актів, які стосуються здійснення місцевого самоврядування (наразі в Законі передбачені лише окремі напрями, зокрема місцевий і регіональний розвиток; соціально-економічний та культурний розвиток);
передбачити зміни до законодавства, зокрема «Про регламент Верховної Ради України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» щодо обов’язку отримання висновків всеукраїнських асоціацій на НПА та інші акти, що стосуються питань місцевого самоврядування;
уточнити норми щодо підтвердження кількості членів (всеукраїнської/регіональної/місцевої/міжрегіональної або галузевої) асоціації та порядок вирішення питання про зміну статусу асоціації, яка не відповідає критеріям, визначених Законом;
Асоціація міст України пропонує продовжити роботу над вдосконаленням законодавства з питань діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування, а законопроєкт № 2668 - відхилити.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)