15 / Листопад, 2016

21 жовтня відбулося засідання Наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАНУ на тему: «Управління розвитком великих міст і агломерацій (далі – ВМА): економіко-правовий аспект».

До АМУ 11 листопада надійшли його рекомендації.

Рада визнала пріоритетними завданнями відповідної галузі науки, зокрема:

  • розробку аспектів вдосконалення управління розвитком ВМА;
  • вирішення проблем забезпеченості ресурсами органів місцевого самоврядування ВМА для здійснення їхніх повноважень;
  • формування передумов ефективного використання територій та земель, що перебувають в комунальній власності.

На рівні узагальнення досвіду реформ науковцям рекомендовано зосередитися, зокрема, на питаннях:

  • розподілу та перерозподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в зв’язку з розвитком ВМА;
  • створення умов для співпраці жителів у процесах розвитку ВМА;
  • забезпечення сприятливого інвестиційного клімату на територіях ВМА;
  • розробки та внесення до парламенту законопроекту «Про території відновлювального розвитку».

Вчені вважають, що реалізація зазначених та інших завдань дозволить створити умови для гармонійного розвитку ВМА в Україні.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)