12 / Березень, 2020
АМУ надіслала парламенсткому Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування висновок на законопроєкт №2679 від 29.12.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі». 
Загалом Асоціація міст України підтримує більшість положень проєкту Закону, зокрема щодо наближення адміністративних послуг. 
Разом з тим АМУ висловила ряд зауважень та пропозицій:
1. Щодо моніторингу.
АМУ вважає, що моніторинг є втручанням в діяльність органів місцевого самоврядування. Створення центрів надання адміністративних послуг та забезпечення їх діяльності – це власні повноваження органу місцевого самоврядування. Не надано обґрунтування необхідності запровадження такого моніторингу, вартість запровадження, а головне – з якого бюджету буде здійснюватися фінансування. Також суперечливим є склад суб’єктів моніторингу. Зокрема, віднесення до їх складу обласних державних адміністрацій.
2. Щодо використання позначення «Центр Дії». 
У проєкті відсутнє будь-яке обґрунтування, яким чином дане позначення вплине на популяризацію центрів та інтеграцію до національного інформаційного простору. Наявність позначення «Центр Дії» не підвищить загальну обізнаність населення про послуги, а навпаки призведе до ще більшого нерозуміння співвідношення вже звичних центрів надання адміністративних послуг і нових центрів дії, тим більше, що на сьогодні хабами «Центрів дії» стають бібліотеки. Разом з тим відсутні правові механізми, які б передбачали випадки застосування позначення «Центр Дії», а головне - хто нестиме фінансові витрати за запровадження такого позначення.
3. Щодо  використання поняття «об’єднана територіальна громада». 
Виконавчі органи рад - це органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами.
АМУ наголошує, що основний критерій для створення ЦНАПу – це, в першу чергу, фінансова спроможність надавати якісні послуги через ЦНАП.  Лише рада може прийняти рішення про створення ЦНАПу. Питання організаційно-правових засад співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю визначаються Законом України «Про співробітництво територіальних громад».
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)