16 / Вересень, 2016

Аналітична довідка

про розподіл працівників закладів освіти на педагогічних працівників та адміністративно-господарський, навчально-допоміжний персонал

 

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» працівники закладів освіти поділяються на такі категорії: педагогічні працівники, керівні працівники, адміністративно-господарський персонал, навчально-допоміжний персонал, робітників, службовців установ освіти.

          Центром аналізу та розробки законодавства АМУ проаналізовано вибірку 5 навчальних закладів щодо % педагогічних працівників, які забезпечують освітній компонент, та відповідно % інших працівників, до яких належать керівні працівники, адміністративно-господарський персонал, навчально-допоміжний персонал, робітників (Див. табл. 1).

Таблиця 1

Категорії працівників навчальних закладів

Заклад (загальна  кількість працівників)

 

НВК

(133)

ЗОШ

(88)

ЗОШ

(125)

ЗОШ

(89)

НВК

(52)

Усього

(487)

педагогічні працівники

95 (71,5%)

66 (76%)

98 (79%)

68 (77%)

35 (67%)

362 (73%)

73%

керівні працівники

1 (0,5%)

1 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

1 (2%)

5 (1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

адміністративно-господарський персонал

3 (2%)

3 (3%)

3 (2%)

3 (3%)

4 (8%)

16 (3%)

навчально-допоміжний персонал

4 (3%)

3 (3%)

4 (3%)

3 (3%)

3 (6%)

17 (4%)

робітників

30 (23%)

15 (17%)

19 (15%)

14 (16%)

9 (17%)

87 (19%)

        Усі зазначені категорії працівників загальноосвітніх навчальних закладів фінансуються станом на 09.09.2016 року з освітньої субвенції.

       Під час аналізу з’ясовано, що в середньому частка працівників навчальних закладів, які не забезпечують безпосередньо освітній компонент, становить 27%. У випадку прийняття Бюджету України з доведеними видатками освітньої субвенції, розрахованими виключно лише на працівників, які забезпечують освітній компонент, прогнозуємо збільшення видатків на утримання інших працівників навчальних закладів із бюджетів органів місцевого самоврядування, що становитиме в середньому ¼ частини освітньої субвенції (Рис. 1). Органи місцевого самоврядування змушені будуть дофінансовані 27% видатків на оплату праці інших працівників, що забезпечують навчальний процес (-9,2 млрд. грн.). У такому разі органи місцевого самоврядування з метою забезпечення функціонування навчальних закладів вимушено вдаватимуться до кроків економії бюджету, що може спричинити скорочення персоналу навчальних закладів, а відповідно не сприятиме створенню зручних умов для надання якісних освітніх послуг (при скороченні заступників директорів, які здійснюють контроль за якістю освіти), комфорту для перебування дітей у навчальному закладі (при скороченні техперсоналу). Також передбачаємо плинність кваліфікованих кадрів, зокрема адміністративно-господарського персоналу. При цьому контингент учнів та площі навчальних закладів залишаться без змін, що призведе до перенавантаження окремих категорій працівників.

         З метою недопущення такої ситуації вважаємо за необхідне передбачити у Бюджеті на 2017 рік видатки на всі категорії працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Підготовлено

Центром аналізу та розробки законодавства

Асоціації міст України

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)