27 / Вересень, 2016

         

          За підсумками засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на якому розглядався стан закупівлі підручників 4 і 7 класів, Асоціація міст України листом від 12.09.2016 року № 1-174 надіслала запити на адресу міських голів із метою вивчення стану закупівлі підручників та з’ясування причин, що затримують цю процедуру.

      Центром аналізу та розробки законодавства проаналізовано офіційні відповіді міст, надіслані на адресу Асоціації міст України, що засвідчили такі причини часткової забезпеченості підручниками учнів 4 і 7 класів та затримки із їх довезенням.

            Щодо доведеного % від потреби видатків на підручники з освітньої субвенції

         Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 № 6, передбачено спрямування освітньої субвенції, переданої на місцеві бюджети, на придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів. Обсяг доведеної субвенції відповідно по містах склав у середньому 44%. Так, наприклад, у м. Кропивницькому він становив 48%, м. Житомирі 56%, м. Борисполі 55%, а в м. Первомайську 41%, м. Білій Церкві 36%, м. Кривому Розі 35%, м. Миколаєві 31,6%, м. Харкові 32,1%, що спричинило необхідність додаткового фінансування з бюджетів органів місцевого самоврядування.

           Щодо термінів отримання освітньої субвенції на придбання підручників

         Освітня субвенція, що доводилась органам виконавчої влади з питань управління освітою, з певних причин виділялась у різні періоди, що зумовило затримку у процесі закупівлі підручників.

       Так, наприклад, м. Кропивницький отримав субвенцію у січні 2016 року; м. Полтава у березні 2016 року; м. Львів у квітні 2016 року (у повному обсязі в серпні 2016 року); м. Каховка у травні 2016 року; м. Мелітополь, м. Миколаїв, м. Харків у липні 2016 року; м. Первомайськ, м. Бориспіль у червні 2016 року; м. Житомир, м. Біла Церква у липні 2016 року, що певною мірою вплинуло на формування замовлень на підручники та перерахунок коштів на їх видання.

         Щодо виділення коштів із бюджетів органів місцевого самоврядування на додаткову закупівлю підручників

      Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 № 6 передбачено у разі забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів не в повному обсязі органам місцевого самоврядування надати дозвіл у 2016 році здійснювати закупівлю за рахунок видатків місцевих бюджетів. Так, наприклад, м. Кропивницький додатково виділило з місцевого бюджету 440,00 тис. грн., що становить 51,6% від потреби, м. Первомайськ – 175,19 тис. грн. (59%), м. Житомир – 417,12 тис. грн. (44%), м. Мелітополь 258,00 тис. грн. (47%), м. Каховка 132,6 тис. грн. (50%), м. Львів 2300,00 тис. грн. (64%), м. Полтава 350,00 тис. грн. (50%). Поряд із тим не всі міста передбачили у бюджетах кошти на придбання підручників для учнів 4 і 7 класів. Так, наприклад, додатково кошти не виділялись у м. Біла Церква, м. Кривий Ріг, м. Запоріжжя.

         Варто зауважити, що витрати на доставку підручників для учнів 8 класів із обласних баз, та доставку підручників для учнів 4 і 7 класів відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 і від 14 січня 2015 року № 6» від 25 квітня 2016 року № 321 було покладено на місцеві державні адміністрації, що зумовило також додаткове навантаження на відповідні місцеві бюджети.

         Щодо проведення тендерних процедур

        Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо сума перевищувала вартісні межі, виникала необхідність проводити тендер. Основними проблемами у цьому процесі стало:

 • відсутність чітких роз’яснень щодо процедури, за якою проводиться закупівля (переговорна процедура чи відкриті торги);
 • видавництва не подали пропозиції (наприклад, на перший тендер 07.07.2016 м. Херсон, у м. Полтава двічі було опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів, жодна пропозиція від видавництв не надійшла);
 • деякі видавництва зволікали з оформленням документів, що були необхідні для проведення переговорної процедури (наприклад, у м. Первомайськ).

      Така ситуація спричинила необхідність проводити тендерні процедури повторно, що, в свою чергу, затягнуло процедуру закупівлі підручників.

      Щодо співпраці з видавництвами

      Важливим етапом замовлення підручників було укладення договорів із видавництвами, що мали б виконати замовлення на друк підручників.

      Поряд із тим органи місцевого самоврядування зіткнулись із такими проблемами:

 • видавництва відмовляються від укладання договорів, мотивуючи недостатньою кількістю замовлення на тираж (м. Херсон, м. Житомир, м. Первомайськ, м. Каховка, м. Миколаїв, м. Львів) або відмовилися друкувати та відпускати частину підручників за цінами, що не перевищували ціну їх придбання за кошти державного бюджету (м. Львів). Назвемо деякі із цих видавництв: ТОВ «Видавничий центр «Академія», «Аксіома», «Алатон», «Ранок», «Освіта» СТЛ «Книга», «Астон», «Школяр», «Перун», «Астон», «Сиция», «Інкос», «Наш час», «Час майстрів», «Аксіома», «Видавничий дім «Освіта», «Грамота», «Генеза», «Педагогічна думка» та ін.;
 • деякі видавництва не укладали договори, поки не набирали необхідну кількість заявок для друку підручників;
 • видавництва дуже повільно оформлюють необхідні документи для здійснення оплати, цей процес триває й нині (м. Каховка), а деякі із них відтерміновують терміни поставки підручників (м. Миколаїв);
 • деякі видавництва не друкують необхідні підручники (наприклад, «Інкос» В. Буренко «Англійська мова» 7 рік навчання, Л. Калініна «Англійська мова» для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, підручник із російської мови для 7 класу, автор Н. Баландіна);
 • видавництва не мають авторських прав на друк підручників (наприклад, видавництво «Освіта», м. Харків);
 • уповільнення процесу укладання угод через територіальну віддаленість видавництв від замовників, затримку юридичної документації від видавництв (м. Харків).

        Таким чином, здійснюючи замовлення підручників для своїх шкіл, органи місцевого самоврядування зіштовхнулись із відмовами видавництв друкувати малий тираж підручників та із проблемами цінової політики на них. Окрім цього, слід зауважити, що процес укладання договорів надзвичайно навантажив відповідні структури, наприклад, лише у м. Харкові станом на вересень 2016 року укладено 189 договорів із 198 необхідних.

        Щодо термінів завезення підручників та % забезпечення ними станом на 23 вересня 2016 року

       Терміни, озвучені на засіданні Комітету представником Міністерства освіти і науки України щодо остаточної доставки підручників до учнів 4, 7 класів (нагадуємо, до 01 листопада 2016 року), не відповідають дійсності. Так, наприклад, за інформацією міст, у м. Кропивницький, м. Миколаєві, м. Львові, м. Запоріжжі це буде зроблено у листопаді, у м. Борисполі у листопаді-грудні. Така ситуація пов’язана передусім із тим, що затримку викликало виконання типографіями держзамовлення на друк підручників для учнів 8 класів, яке виконувалось у першу чергу.

        Міста також засвідчили різний % від потреби забезпечення підручниками 4 і 7 класів, а саме: м. Кропивницький 73% для 4 класів, 54,4% для 7 класів; м. Житомир – 50% у цілому; м. Кривий Ріг – 21%; м. Мелітополь – 73% (4 клас) і 56% (7 клас); м. Херсон – 50%; м. Каховка – 75%; м. Миколаїв – 54,2%; м. Харків – 81%; м. Полтава – 50,59%, м. Запоріжжя – 68% тощо.

      Усе вище зазначене призвело до різного стану забезпечення підручниками на місцях та у першу чергу до того, що діти не мають повноцінного та у рівних правах доступу до українського підручника.

       Асоціація міст України вважає, що закупівля підручників є державною політикою і саме держава зобов’язана забезпечувати кожну дитину та вчителя підручником. Це є власним повноваженням Міністерства освіти і науки України, визначеним абзацом девятим частини другої статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту».

      Така політика щодо отримання рівного доступу кожного учня до українського підручника по всій територій країни ставить виконання гарантованих державною послуг залежними від спроможності місцевої ради, бажання та приватних інтересів видавництв, а отже, є неконструктивною в процесі реформування галузі. Відповідно до цього пропонуємо Міністерству освіти і науки України:

 1. Дотримуватись норм чинного законодавства щодо забезпечення учнів підручниками (Ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 2. Здійснювати друк підручників централізовано, що спростить цінову політику видавництв та здешевить процес тиражу.
 3. Підготовку рукописів та їх експертизу здійснювати за пропедевтичним принципом, на що вчасно закладати кошти в бюджеті.
 4. Забезпечити контроль за ціновою політикою у виготовленні підручників та розробити механізм відповідальності видавництв за взяті на себе зобов’язання.

     Асоціація міст України звернулась до Комітету Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію, подану вище, під час прийняття важливих рішень у сфері загальної середньої освіти та реформування галузі в цілому.

Підготовлено Центром аналізу та розробки законодавства АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)