21 / Жовтень, 2016

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Асоціація міст України надсилає пропозиції до рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні», що будуть проведені 16 листопада 2016 року згідно з Постановою Верховної Ради України № 1484-VІІІ від 6 вересня 2016 року.

Щодо стану та проблем фінансування освіти у 2016 році

Щодо виділення коштів із бюджетів органів місцевого самоврядування на додаткову закупівлю підручників

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 № 6 передбачено у разі забезпечення підручниками учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів не в повному обсязі органам місцевого самоврядування надати дозвіл у 2016 році здійснювати їх закупівлю за рахунок видатків місцевих бюджетів. Так, наприклад, відповідно до офіційної інформації міст, щоб здійснити 100% забезпечення підручниками, м. Кропивницький додатково виділило з місцевого бюджету 440,00 тис. грн., що становить 51,6% від потреби, м. Первомайськ – 175,19 тис. грн. (59%), м. Житомир – 417,12 тис. грн. (44%), м. Мелітополь 258,00 тис. грн. (47%), м. Каховка 132,6 тис. грн. (50%), м. Львів 2300,00 тис. грн. (64%), м. Полтава 350,00 тис. грн. (50%) та ін. Поряд із тим не всі міста передбачили у бюджетах кошти на придбання підручників для учнів 4 і 7 класів, оскільки не мали відповідних ресурсів у зв’язку з вирішенням нагальних для громади питань. Варто зауважити, що витрати на доставку підручників для учнів 8 класів із обласних баз та доставку підручників для учнів 4 і 7 класів відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 і від 14 січня 2015 року № 6» від 25 квітня 2016 року № 321 було покладено на місцеві бюджети, що зумовило також додаткове навантаження.

Органи місцевого самоврядування зіткнулись також із такими проблемами: видавництва відмовляються від укладання договорів, мотивуючи недостатньою кількістю замовлення на тираж, або надають відмову друкувати та відпускати частину підручників за цінами, що не перевищували ціну їх придбання за кошти державного бюджету.

Така політика щодо отримання рівного доступу кожного учня до українського підручника по всій територій країни ставить виконання гарантованих державною послуг (Ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту») залежними від спроможності місцевої ради, бажання та приватних інтересів видавництв, а отже, є неконструктивною в процесі реформування галузі. Пропонуємо відповідно до норм чинного законодавства забезпечувати учнів підручниками та здійснювати їх друк централізовано, що спростить цінову політику видавництв та здешевить процес тиражу.

Щодо фінансування створення освітніх округів та реформи освіти

Асоціація міст України підтримує запровадження автономії шкіл, про яке йдеться в концепції реформування освіти, та створення освітніх округів для надання суттєво якісних освітніх послуг дітям. При створенні освітніх округів проблемними залишаються питання забезпечення опорних шкіл належною матеріально-технічною та навчальною базою, що б відповідала чинним вимогам. Якщо це покладається тільки виключно на органи місцевого самоврядування, то маємо констатувати різну спроможність громад утримувати навчальні заклади та неспроможність більшості сімей здійснювати фінансову підтримку навчальних закладів (відповідно до моніторингу, проведеного Асоціацією міст України, частково підтримують оплату батьками послуг позашкільної освіти (48,4%) та харчування (46,3%), фінансування інших потреб батьки не підтримують). Якщо держава не запровадить програми розвитку навчально-технічної бази шкіл, то у такому разі реформа залишиться на папері.

Залишається актуальною проблема відсутності зручних доріг із твердим покриттям. У проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки для Державного агентства автомобільних доріг України передбачено в сумі 18 млрд. грн. Сподіваємось, що проблему з ремонту доріг освітніх округів за рахунок цих видатків буде вирішено.

Щодо прогнозів фінансування галузі освіти у наступному році

Звертаємо увагу, що додатково проектом бюджету на 2017 рік на органи місцевого самоврядування покладаються повноваження із фінансування видатків на енергоносії та комунальні послуги у розмірі 9,3 млрд. грн. та на оплату праці непедагогічного персоналу у розмірі 9,2 млрд. грн. Окрім того, підвищуються видатки з місцевих бюджетів на оплату праці педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів у зв’язку з просуванням їх по Єдиній тарифній сітці. Таке додаткове навантаження на місцеві бюджети буде для багатьох місцевих рад непосильним. Це може спричинити зменшення рівня заробітної плати до мінімуму, скорочення кухарів, лаборантів, технічного персоналу, зниження якості комунальних послуг у відповідних закладах, а відповідно призведе до зниження якості освітніх послуг.

Щодо пропозицій Асоціації міст України з вирішення актуальних питань фінансування освіти

Проаналізувавши проект Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», інші законопроекти та нормативні документи, зважаючи на стан та проблеми фінансування освіти в Україні, Асоціація міст України з метою забезпечення повноцінного функціонування місцевого самоврядування та розвитку галузі освіти вважає необхідним забезпечення виконання таких завдань:

 1. Здійснити забезпечення учнів підручниками та друк підручників централізовано.
 2. Здійснити перерозподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами на утримання закладів освіти та охорони здоров’я

Проект Державного бюджету передбачає передачу додаткового ресурсу обласним та районним бюджетам у розмірі 14,9 млрд. грн. у вигляді додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Таке рішення щодо централізації ресурсів на сфери, за які відповідають органи місцевого самоврядування базового рівня, призведе до гальмування процесу об’єднання громад та означатиме гальмування децентралізаційної реформи.

 • внести до додатку № 6 проекту Державного бюджету на 2017 рік (реєстр № 5000) наступні зміни: перерозподілити додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я (14,9 млрд. грн.), включивши в розрахунки бюджети об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення, передбачивши зазначену дотацію всім бюджетам, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Перерозподіл здійснити пропорційно до видатків цих бюджетів у 2016 році на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Або збільшити норматив ПДФО для міст та ОТГ на 5%.
 1. Здійснити передачу майна та управління ПТУ містам-обласним центрам

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» Кабінет Міністрів України мав забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність заклади ПТУ. До цього часу це не здійснено, а проектом Держбюджету−2017 передбачено фінансування цих закладів із бюджетів міст обласного значення – обласних центрів знову без передачі відповідного майна. Органи місцевого самоврядування міст наділяються не властивими їм повноваженнями: надання за власні кошти освітніх послуг жителям області, а в окремих випадках і з інших регіонів.

 • пункт 20-1 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу (законопроект № 5131) викласти в такій редакції: «Установити, що видатки визначені підпунктом “е” пункту 2 статті 89 здійснюються з бюджетів міст обласного значення – обласних центрів за зверненням міської ради (міста обласного значення – обласного центру) за рахунок міжбюджетних трансфертів після передачі майна професійно-технічних закладів у комунальну власність».
 1. Забезпечити підтримку ОТГ на формування освітніх округів

Бюджети ОТГ ще не мають такої спроможності, як міста обласного значення, і не зможуть на належному рівні забезпечити фінансування видатків на оплату праці непедагогічного персоналу.

 • внести до додатку № 6 проекту Державного бюджету на 2017 рік (реєстр № 5000) наступні зміни: «передбачити додаткову дотацію у розмірі 477 млн. гривень (плюс 30%) бюджетам об’єднаних територіальних громад на формування освітніх округів» (розрахунок у розрізі ОТГ додається).
 1. Стимулювати оптимізацію мережі освітніх закладів та проведення капітальних ремонтів у них

У законопроекті №5131 вилучаються норми щодо права органів місцевого самоврядування спрямовувати залишки по освітній субвенції на здійснення заходів із оптимізації мережі та капітальні видатки відповідних закладів. Це позбавляє стимулів органи місцевого самоврядування проводити заходи оптимізації, адже залишки коштів усе одно заберуть. Окрім цього, зекономлені в 2016 році кошти місцева влада не зможе використати на оновлення матеріально-технічної бази відповідних закладів.

 • Залишити без змін норми статей Бюджетного кодексу в частині права органів місцевого самоврядування спрямовувати залишки коштів по освітній субвенції на здійснення заходів із оптимізації мережі та капітальні видатки відповідних закладів:
 • абзаци другий і третій пункту 6 статті 1032 та абзаци другий і третій частини першої статті 1034 Бюджетного кодексу (законопроект № 5131) залишити без змін;у пункті 3 частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу (законопроект № 5131) абзац «Кабінет Міністрів України може здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції та визначати напрями використання таких видатків.» вилучити;
 • надати право ОМС самим формувати розпис по освітній субвенції, щоб уникнути нерівномірності їх розподілу протягом року.

 

Просимо Верховну Раду України врахувати зазначені вище пропозиції.

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)