03 / Жовтень, 2016

На розгляді у Комітеті перебуває проект Постанови Верховної Ради України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію дошкільних навчальних закладів» (реєстр. №5122 від 15.09.2016 року) (далі – проект Постанови).

Проектом Постанови пропонується ввести мораторій на ліквідацію дошкільних навчальних закладів державної і комунальної форм власності, а також на їх реорганізацію, наслідком якої може бути зміна головного призначення вказаних закладів та/або скорочення кількості працівників.

Асоціація міст України підтримує в цілому необхідність збереження мережі дошкільних навчальних закладів та потребу соціального захисту педагогічних працівників та вважає слушною норму, викладену в пункті 3 проекту Постанови, про необхідність передбачати асигнування бюджетам місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти.

Поряд із тим, проаналізувавши зміст проекту Постанови, експерти АМУ зауважують, що відповідно до статей 29 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління комунальними дошкільними навчальними закладами перебуває в межах компетенції органів місцевого самоврядування. Питання щодо створення, реорганізації та ліквідації дошкільного навчального закладу регулюються статтею 16 Закону України «Про дошкільну освіту», якою передбачено компетенцію щодо реорганізації і ліквідації дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності у межах повноважень сесії місцевої ради, а державної форми власності − засновника (засновників). Тобто норми проекту Постанови щодо заборони управління комунальною власністю в частині ліквідації та реорганізації дошкільних навчальних закладів суперечать нормам вищенаведених законів. Експерти АМУ запропонували усунути неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами та проектом Постанови.

Зважаючи на вище викладене, Асоціація міст України просить повернути проект Постанови Верховної Ради України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію дошкільних навчальних закладів» на доопрацювання.

       Підготовлено Центром аналізу та розробки законодавства АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)