01 / Листопад, 2016

      На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту» (реєстр. № 2247а від 02.07.2015р., н. д. В. Бондар, А. Яценко) (далі - Законопроект).

       Законопроектом пропонується внести зміни до спеціальних у галузі освіти законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства» в частині забезпечення громадянам певних гарантій у галузі освіти, зокрема щодо організації пільгового у містах, безоплатного у селах проїзду до навчальних закладів, забезпечення підручниками та організації харчування дітей та учнів. Асоціація міст України, проаналізувавши Законопроект, висловлює такі зауваження.

Про усунення внутрішніх суперечностей Законопроекту щодо вживання понять «пільгове перевезення» та «безкоштовний проїзд»

       Законопроект містить внутрішні суперечності щодо вживання понять «пільгове перевезення» та «безкоштовний проїзд». Так, у редакції змін до статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» йдеться про пільгове перевезення учнів міст та безоплатне для учнів сільської місцевості, натомість змінами до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому всіх категорій школярів незалежно від місця проживання. Рекомендуємо всюди вживати поняття «пільгове перевезення».

Щодо норми обов’язковості забезпечення безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому школярів

        Підпунктом 4 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено власним повноваженням виконавчих органів сільських, селищних та міських рад можливість за рішенням відповідної ради з урахуванням можливостей місцевих бюджетів здійснювати забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. Змінами до статті 32 цього Закону пропонується визначити обов’язковість такого повноваження з безкоштовного підвезення до місця навчання та додому виключно школярів, що значно обмежує повноваження органів місцевого самоврядування на прийняття рішень та суперечить статті 140 Конституції України щодо самостійного вирішення громадою через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, статті 142 Конституції України в частині компенсування витрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади. Пропонуємо визначити джерела компенсації витрат органам місцевого самоврядування на організацію обовʼязкового безкоштовного підвезення до місця навчання та додому школярів.

Щодо повноважень засновників у питаннях реорганізації та ліквідації дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності

       Змінами до статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується обмежити права засновників дошкільних навчальних закладів у частині управління комунальним майном, зокрема у питаннях реорганізації та ліквідації дошкільних навчальних закладів, прийняття рішень щодо оренди приміщень, зменшення площі території та кількості груп тощо. Така норма суперечить частині першій статті 143 Конституції України та підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, та є прямим втручанням у їхню діяльність. Пропонуємо залишити редакцію статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» без змін.

Щодо визначення джерел покриття додаткових видатків на безкоштовне підвезення школярів, харчування дітей та на харчування і стипендію учнів професійно-технічних навчальних закладів

       Змінами до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується встановити у дошкільних навчальних закладах фіксований відсоток у розмірі 50 % батьківської плати за харчування дітей у міській місцевості і 30 % у сільській. Це суперечить  нормам чинної статті 35 цього Закону, згідно з якою батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. Такі зміни є втручанням у діяльність органів місцевого самоврядування. Пропонуємо статтю 35 Закону України «Про дошкільну освіту» залишити у чинній редакції.

       Загальне зауваження до Законопроекту: у проекті Закону відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та не визначені джерела покриття таких додаткових видатків із місцевих бюджетів. Пропонуємо доопрацювати Законопроект у частині визначення джерел та обсягів фінансування зазначених норм із Державного бюджету України, що передбачено частиною третьою статті 142 Конституції України.

       Зважаючи на вище сформульовані зауваження, Асоціація міст України просить Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти повернути проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту» (реєстр. № 2247а від 02.07.2015 р.) на доопрацювання.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)