31 / Жовтень, 2016

     Асоціація міст України розглянула проект доопрацьованого розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців» (далі – Проект розпорядження), надісланий листом Міністерства освіти і науки України № 1/12-5041 від 21.10.2016 року.

     Проектом розпорядження пропонується схвалити методичні рекомендації щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців у закладах професійної освіти, що є необхідним кроком для збереження мережі професійно-технічних напрямів освіти та враховує потреби ринку праці на актуальні спеціальності.

      Асоціація міст України підтримує позицію Міністерства освіти і науки України щодо фінансування регіонального замовлення з бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя, а також надану можливість органам місцевого самоврядування долучатись до його формування. Це сприятиме підготовці кваліфікованих робітників відповідно до потреб громад.

     Проектом методичних рекомендацій раніше пропонувалось регіональне замовлення здійснювати департаментами освіти і науки обласних держадміністрацій з урахуванням обсягів видатків бюджетів міст-обласних центрів, що є втручанням у діяльність органів місцевого самоврядування міст-обласних центрів. Відповідно до цього Асоціація міст України запропонувала виключити бюджети міст-обласних центрів (оскільки за власні ресурси вони можуть формувати лише місцеве замовлення).

      У Проекті доопрацьованого Проекту розпорядження враховано позицію Асоціації міст України щодо виключення бюджетів міст-обласних центрів. 

   Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців (далі – регіональне замовлення) – засіб регулювання задоволення потреб економіки регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти відповідно до їхніх покликань, інтересів та здібностей.

    Регіональне замовлення формуватиметься Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за поданням професійно-технічних навчальних закладів, погодженням регіональних рад професійно-технічної освіти та міських рад з урахуванням прогнозних показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці (далі – прогнозні показники) та обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя на зазначені цілі.

     Асоціація міст України погодила проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців» без зауважень. Відповідні висновки направлено до Міністерства освіти і науки України.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)