11 / Червень, 2019

У квітні 2019 року Асоціація міст України звернулася до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням переглянути обсяги медичної субвенції на 2019 рік для недопущення заборгованості по заробітній платі, дефіциту коштів на лікування хворих на цукровий діабет І типу та хронічну ниркову недостатність (завантажити лист).

Це звернення підготовлено за результатами проведеного у березні 2019 року опитування міст та об’єднаних територіальних громад про стан забезпеченості медичною субвенцією у цілому та, зокрема, на лікування хворих на цукровий діабет, ниркову недостатність та заробітну плату без урахування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Продовжує зберігатися з 2018 року тенденція щодо низького рівня забезпеченості громад медичною субвенцією. У 2019 році забезпеченість медсубвенцією складає у середньому 68% потреби на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, не враховуючи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

МОЗ України у своїй відповіді від 14.05.2019 №10.1-12/5506/12648 зазначило, що у складі видатків медичної субвенції передбачено обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу.

АМУ звертає увагу на те, що в органах місцевого самоврядування, які взяли участь в опитуванні, рівень забезпеченості коштами медичної субвенції на лікування хворих на цукровий діабет І типу у 2019 році становить у середньому 51,6%. А забезпеченість коштами медичної субвенції на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (транспортування та лікування) у середньому складає 72,6%. Ситуація із забезпеченістю медичною субвенцією на заробітну плату схожа, рівень якої складає 68%.

Міністерство охорони здоров’я у, підготовленій на доручення Кабінету Міністрів, відповіді листі зазначило, що відповідно до норм пункту 3 частини першої статті 89 та пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України видатки на надання медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я здійснюються з відповідних місцевих бюджетів.

Слід нагадати, що забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території відноситься до делегованих органом виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом повноважень (Стаття 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування»). 

Стаття 143 Конституції України передбачає, що органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення наданих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.  Міністерство повністю переклало відповідальність за виконання делегованих повноважень на органи місцевого самоврядування та самоусунулося від вирішення ситуації, що виникла з дефіцитом фінансування.

Якщо ситуація не зміниться, передбаченим обсягом медичної субвенції неможливо покрити першочергові потреби, про які говорилося раніше. Органи місцевого самоврядування вимушені додатково фінансувати у середньому 15% від потреби поточних видатків медичних закладів за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів (від 1% до 55%), що унеможливлює виділення коштів на розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров’я. Нагадаємо, що навіть з урахуванням дофінансування, дефіцит коштів складає 17%.

Наразі ми переживаємо повторення ситуації 2018 року. Міністерство підтримуючи необхідність належного фінансування, перекладає відповідальність на Міністерство фінансів, яке доводить обсяг бюджетних видатків на охорону здоров’я.

АМУ збирала проблемні питання для обговорення на Дні Діалогу у сфері "ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я", які разом з пропозиціями стосовно їх вирішення надіслано до МОЗ Україн та НСЗУ для опрацювання та інформування міських голів та керівників органів місцевого самоврядування. З проблемними питання можна ознайомитися тут, одним з ключових є недостатній обсяг медичної субвенції на 2019 рік. День Діалогу проводиться 18 червня 2019 року в Одесі у рамках XV Українського муніципального форуму. День Діалогу - це майданчик для обговорення усіх проблемних питань, що виникли в органів місцевого самоврядування під час запровадження змін в охороні здоров’я при наданні первинної медичної допомоги та таких, що можуть виникнути при запровадженні змін при наданні вторинної медичної допомоги населенню громад.

Довідково

АМУ у 2018 році неодноразово наголошувала на критичному стані місцевих бюджетів для забезпечення фінансування видатків у галузі охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції. Асоціація міст України зверталася до Прем’єр-міністра України з пропозицією переглянути обсяги медичної субвенції на 2018 рік та спрямувати на заклади охорони здоров’я у містах нерозподілені кошти додаткової дотації. У Зверненні АМУ до вищих органів державної влади, яке ухвалили учасники Дня діалогу з владою у Тернополі 24 вересня 2018 року, увійшло питання передбачення видатків на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну ниркову недостатність здійснювати за окремою бюджетною програмою.

Нагадуємо, у 2018 році обсяг медичної субвенції покривав 66% потреби на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, не враховуючи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. У переважній більшості опитаних міст обсяг медичної субвенції не покривав потреб на оплату заробітної плати з нарахуваннями. Ці міста в середньому дофінансовували 20% від потреби поточних видатків закладів охорони здоров’я за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Однак цього було вкрай недостатньо.

Зокрема, були проблемними ситуації із забезпеченням препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, фінансуванням лікування хворих на ниркову недостатність та виплатами заборгованості по заробітним платам медикам. Завдяки постійному наполяганню АМУ Уряд 5 разів перерозподіляв видатки державного бюджету протягом 2018 року і медичну субвенцію було збільшено на 5,6 млрд гривень.

Аналітичний центр 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)