15 / Грудень, 2021
Асоціація міст України розглянула проект Закону України «Про дошкільну освіту»
№ 6172, та альтернативний до нього законопроект № 6172-1, що знаходяться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. У законопроектах пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про дошкільну освіту». Зокрема, в пояснювальних записках до обох з них зазначено, що їх розроблено з метою удосконалення функціонування системи дошкільної освіти, впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти, розширення доступу до дошкільної освіти, розвиток закладів дошкільної освіти усіх форм власності, забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти.                  
Аналітичний центр АМУ сформував низку зауважень та пропозицій до обох законопроектів
До Законопроекту «Про дошкільну освіту» № 6172.
Щодо впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти.
Всупереч заявленого в пояснювальній записці впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, Законопроект не містить визначення інших джерел фінансування дошкільної освіти окрім місцевих бюджетів, як це здійснюється і сьогодні. Натомість  Законопроектом вводиться новий обов’язок органів місцевого самоврядування: згідно з абзацом восьмим частини третьої статті 44 Законопроекту органи місцевого самоврядування компенсують кошти з місцевих бюджетів за здобуття дошкільної освіти для приватних та корпоративних закладів дошкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку. Виконання зазначеної норми потребуватиме суттєвих додаткових видатків з місцевих бюджетів. Однак компенсаторний механізм для відшкодування таких витрат місцевим бюджетам – у Законопроекті не визначений.
Нагадаємо, що відповідно до статті 142 Конституції України, витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Щодо забезпечення доступності дошкільної освіти.
У Законопроекті зазначено, що для належного та ефективного визначення і закріплення за закладом дошкільної освіти (дошкільним підрозділом) території обслуговування органи місцевого самоврядування ведуть облік дітей дошкільного віку, враховують спроможність кожного закладу дошкільної освіти і демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення додаткових груп. При цьому кількість груп має забезпечувати здобуття дошкільної освіти усіма дітьми, які проживають на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти (дошкільного підрозділу).
Разом з тим, законопроектом також передбачається, що діти можуть здобувати дошкільну освіту як у закладі дошкільної освіти, так і в сім’ї, за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну педагогічну освіту, та за допомогою фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, причому батьки дітей самостійно обирають суб’єкти здобуття дошкільної освіти.
У зв’язку з цим вважається недоцільним, щоб кількість груп у закладі дошкільної освіти була розрахована на усіх дітей, які проживають на його території обслуговування.
Також у законопроекті зазначено, що територія обслуговування не закріплюється, зокрема, за державними закладами дошкільної освіти. Запропонована норма суперечить Конституції України, в частині третій статті 53 якої зазначено, що  держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти як в комунальних, так і в державних закладах освіти.
Щодо вживання понять.
У законопроекті  визначено, що права і обов’язки закладів дошкільної освіти реалізуються їх органами управління відповідно до законодавства та установчих документів.  Однак у законопроекті ні в основних термінах, ні далі по тексту не зазначено, що є "органами управління закладом дошкільної освіти". Поняття «управління» кілька разів зустрічається у проекті Закону: у статті 19, в якій зазначено в загальному, що управління закладом дошкільної освіти здійснюють: засновник; керівник; педагогічна рада; також у статті 17, в якій визначено перелік органів управління у сфері дошкільної освіти (починаючи від Кабінету Міністрів України, закінчуючи органами місцевого самоврядування). Зважаючи на принцип правової визначеності, зрозумілості й однозначності правових норм, потребує уточнення, які саме органи управління закладом дошкільної освіти маються на увазі. Разом з тим, необхідно зазначити, що засновники не можуть реалізовувати права і обов’язки закладів дошкільної освіти, а діють в межах і в спосіб визначений законом та реалізують власні права і обов’язки, визначені, зокрема, у підпункті 2 пункту "а" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у статті 25 Закону України "Про освіту". 
Окрім того, всупереч принципу правової визначеності законопроект не містить окремої статті, де були б визначені права і обов’язки закладу дошкільної освіти, хоча, до прикладу права і обов’язки батьків – визначено статтею 41.
Щодо дублювання повноважень.
Законопроектом передбачається дублювання повноважень контролю у сфері дошкільної освіти Центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та місцевими державними адміністраціями. Зокрема, щодо аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, надання органам місцевого самоврядування, їх виконавчим органам, рекомендації щодо усунення порушень законодавства, можливості  звертатись до суду з позовами до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо усунення порушень та виконання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти.
Щодо Законопроекту «Про дошкільну освіту» № 6172-1.
АМУ вважає слушним передбачене  законопроектом запровадження фінансування дошкільної освіти через механізм державної субвенції на дошкільну освіту, обсяги якої визначатимуться на основі відповідної формули (частина 1 та 2 статті 45 законопроекту № 6172-1).
Не зважаючи на те, що окрім власних зауважень більшість зауважень та пропозицій, висловлених до законопроекту
№ 6172, стосуються й  законопроекту № 6172-1, останній дійсно пропонує оновлення механізмів фінансування дошкільної сфери, як і зазначено у його пояснювальній записці, а також суттєво зменшить навантаження на місцеві бюджети. 
Асоціація міст України у листі до Парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій висловила підтримку проектку Закону України «Про дошкільну освіту» № 6172-1 як такого, що передбачає зменшення навантаження на місцеві бюджети, та запропонувала доопрацювати його, враховуючи висловлені зауваження та пропозиції.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)