13 / Квітень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів», надісланий листом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2020 року № 1/11-2566, та в межах компетенції повідомляє.
Проєктом пропонується внести зміни до Методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 994-р. Зміни, зокрема, передбачають забезпечення єдиного підходу до формування регіонального замовлення  на підготовку фахівців та робітничих кадрів, а також уточнення шляхів та строків взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій.
Асоціація міст України, в цілому підтримуючи необхідність удосконалення механізмів формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, вважає за необхідне висловити окремі рекомендації та зауваження до Проєкту.
Про необхідність міським радам міст обласного значення-обласних центрів погоджувати пропозиції щодо регіонального замовлення з регіональними радами професійної (професійно-технічної) освіти
Змінами до пункту 3 Методичних рекомендацій Проєктом пропонується передбачити обов’язковість погодження міськими радами міст обласного значення-обласних центрів пропозицій щодо регіонального замовлення з регіональними радами професійної (професійно-технічної) освіти. Відповідно до чинної редакції Методичних рекомендацій міські ради міст обласного значення-обласних центрів самостійно формують пропозиції до регіонального замовлення.
Згідно з підпунктом «е» пункт 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто обласного значення - обласний центр, належать видатки на професійну (професійно-технічну) освіту з (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст). Таким чином, міста за рахунок власних надходжень до місцевих бюджетів утримують та фінансують відповідні заклади освіти.
Згідно з пунктом «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів, міських рад належать управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а також забезпечення здобуття професійно-технічної освіти у державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах.
Звертаємо увагу, що відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
Вважаємо запропоновану Проєктом необхідність міським радам міст обласного значення-обласних центрів погоджувати пропозиції щодо регіонального замовлення з регіональними радами професійної (професійно-технічної) освіти такою, що передбачає втручання у виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування.
Нагадуємо, що до складу регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти згідно з пунктом 6 Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1002, входять, зокрема, представники міських рад міст-обласних центрів. Відповідно до Проєкту рада професійної (професійно-технічної) освіти буде здійснювати спочатку погодження пропозицій міст, а тоді - загальне регіональне замовлення, сформоване Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Вважаємо таку процедуру такою, що створює бюрократичні перешкоди та ускладнює сам процес формування регіонального замовлення, а також суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування» в частині втручання у власні повноваження міських рад.
Доцільним, на думку Асоціації міст України, буде погодження регіональними радами професійної (професійно-технічної) освіти виключно загального регіонального замовлення.
Зважаючи на вище зазначене, пропонуємо пункт 3 Проєкту викласти у такій редакції:
«3. Регіональне замовлення формується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням закладів професійної (професійно-технічної) освіти та за погодженням з регіональними радами професійно-технічної освіти, а також за пропозиціями міських рад міст обласного значення-обласних центрів, закладів фахової передвищої та вищої освіти державної та/або комунальної власності, погодженими з регіональними центрами зайнятості, з урахуванням прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці на рік, що настає за плановим роком (далі - прогнозні показники) та обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів і бюджетів мм. Києва та Севастополя на зазначені цілі.».
Щодо вживання назв органів місцевого самоврядування
Проєктом пропонується пункт 6 Методичних рекомендацій доповнити абзацом другим, що передбачає необхідність для складення прогнозних показників до 15 вересня, зокрема, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад надавати статистичні та інші відомості Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управліннями) освіти і науки обласних, Київській та Севастопольській міській держадміністраціям. У той же час відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до системи місцевого самоврядування належать у тому числі сільська, селищна, міська рада. Згідно з частиною другою статті 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською.
Пропонуємо у пункті 6 Проєкту уточнити, які саме органи місцевого самоврядування надаватимуть статистичні та інші відомості для складення прогнозних показників: чи тільки місто обласного значення - обласний центр, у тому числі й об’єднана територіальна громада, у складі якої є місто обласного значення - обласний центр; або ж усі міста, об’єднані територіальні громади з центром у місті, селищі та селі (у такому разі потрібно врахувати селища, села й райони).
Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України погоджує проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» із зауваженнями.
Відповідні висновки  надіслані листом АМУ від № 5-284/1 від 08.04.2020 року до Міністерства освіти і науки України.
Аналітичний центр АМУ
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)