04 / Грудень, 2018

На обговоренні в Міністерстві освіти і науки України знаходиться проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (далі ‒ проект Положення). Ним пропонується встановити засади функціонування системи сертифікації педагогічних працівників закладів освіти та порядок її проведення. Асоціація міст України розглянула проект цього нормативно-правового акта та вважає за необхідне висловити свої пропозиції до нього.

Щодо категорій осіб, які можуть залучатись до проведення сертифікації педагогічних працівників

В абзаці другому пункту 2 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» передбачено категорії осіб, які можуть залучатись до проведення сертифікації педагогічних працівників. До них пропонується віднести працівників державних, комунальних закладів освіти, органів управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій. У той же час у підпункті 1 пункту 8 проекту Положення передбачено також взаємодію регіональних центрів із органами місцевого самоврядування. Зважаючи на це, пропонуємо абзац другий пункту 2 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» викласти у такій редакції:

«дозволити залучати відповідно до законодавства працівників державних, комунальних закладів освіти, органів управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування до проведення сертифікації.».

Про ресурсне забезпечення проведення відеозапису

Підпунктом 2 пункту 34 проекту Положення пропонується встановити обов’язку вимогу при проведенні сертифікації здійснювати відеозапис занять. При цьому такий відеозапис має здійснюватися власними силами особи, яка сертифікується. В той же час забезпечення цього відеозапису потребуватиме додаткових коштів. На нашу думку, проведення такого відеозапису власними силами особи, яка сертифікується, матиме суб’єктивний характер. Вважаємо за необхідне визначити відповідальних осіб з регіональних центрів оцінювання якості освіти за здійснення такого відеозапису, а також передбачити в державному бюджеті на це відповідні фінансові ресурси.

Про заборону здійснювати відеозапис повторно

Абзацом другим пункту 35 проекту Положення передбачено категоричну заборону робити повторний відеозапис одного і того ж навчального заняття (фрагментів навчальних занять) з тими самими учнями. Поряд із тим, відсутній механізм відстеження регіональними центрами якості освіти таких порушень. Пропонуємо цю норму виключити, або передбачити відповідний механізм виявлення фактів повторних відеозаписів одного і того ж навчального заняття (фрагментів навчальних занять) з тими самими учнями.

Щодо норми про отримання від батьків дітей дозволу на відеозапис заняття за їхньої участі

У підпункті 1 пункту 34 проекту Положення визначено вимогу для кожного учасника сертифікації одержувати погодження від батьків учнів щодо відеозапису навчального заняття (навчальних занять) чи його (їх) фрагментів, а також можливого його оприлюднення на Національній освітній електронній платформі у разі отримання сертифіката. У той же час відсутня норма, що визначає форму одержання такого погодження (усно, письмово, в електронному режимі, особисто, шляхом підписання батьками окремого документа тощо). Також відсутня норма, що регламентуватиме дії педагогічного працівника у разі відмови батьків здобувачів освіти давати згоду на відеозапис. Оскільки від дозволу батьків частково залежатиме проходження сертифікації педагогічних працівників, пропонуємо передбачити зазначені вище норми.

Зважаючи на це, Асоціація міст України підтримує проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників" з урахуванням наданих вище пропозицій. Відповідні висновки надіслано до Міністерства освіти і науки України.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)