28 / Вересень, 2016

На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти перебуває проект Закону «Про професійну освіту в Україні» (реєстр. № 5160 від 22.09.2016 року; н. д. – Д. Добродомов та ін.) (далі − Законопроект).

Законопроектом пропонується визначити правові, організаційні та фінансово-економічні засади функціонування і розвитку системи професійної освіти в Україні, створити умови для професійної самореалізації особистості та задовольнити потреби ринку праці, суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

Асоціація міст України підтримує внесення до переліку засновників закладів професійної освіти органи місцевого самоврядування та сформульовані частиною третьою статті 7 Законопроекту права на прийняття ними управлінських рішень щодо закладів комунальної власності.

Експерти АМУ стверджують, що визначені частиною четвертою статті 11 проекту Закону повноваження засновника закладу професійної освіти відповідають чинним нормам статей 29 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо управління закладами комунальної власності та щодо повноважень у галузі освіти.

Зважаючи на вище викладене, проект Закону «Про професійну освіту в Україні» підтримується Асоціацією міст України без зауважень.

Лист надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Підготовлено Центром аналізу та розробки законодавства АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)