01 / Квітень, 2021
30 березня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №130/2021 «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти».
Мета - сприяння модернізації системи професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей.
Зокрема, цим указом була утворена Рада з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
Основними завданнями Ради визначено: моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти; розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо.
Згідно з Указом, до 1 вересня поточного року Кабінет Міністрів України має забезпечити розробку та затвердити державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року. Програма буде спрямована на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти, запровадження кращої моделі фінансування діяльності відповідних закладів з урахуванням реальних потреб для забезпечення здобуття сучасних професій.
Крім того, Кабінет Міністрів України має опрацювати питання щодо підвищення розміру стипендіального забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розглянути можливість передачі державних закладів професійної освіти у комунальну власність.
Відповідно до Указу обласні, Київська міська, районні державні адміністраціі за участю органів місцевого самоврядування мають вживати в установленому порядку необхідні заходи щодо:
забезпечення доступності і безоплатності здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення їх належного фінансування;
моніторингу регіональних ринків праці та сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Також передбачається, що Рада може утворювати в разі потреби робочі групи для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, залучати до роботи в таких групах представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів.

Нагадаємо, 30 березня 2021 року Асоціація міст України направила звернення Президентові України щодо невідкладного проведення засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому слід розглянути, серед іншого, питання передачі закладів професійно-технічної освіти у містах-обласних центрах у власність відповідних територіальних громад.
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)