15 / Грудень, 2022
Асоціація міст України проаналізувала проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі», розроблений Міністерством внутрішніх справ України.
Метою експериментального проєкту є гарантування безпеки в закладах загальної середньої та професійної освіти, шляхом запровадження та організації діяльності Спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі як форми міжсекторальної взаємодії державних органів і органів місцевого самоврядування.
Підтримуючи необхідність підвищення безпеки в закладах освіти, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, АМУ висловила ряд зауважень та пропозицій до проєкту акта:
  • Проєкт Постанови має містити фінансово-економічне обґрунтування, оскільки реалізація проєкту потребуватиме додаткових коштів з місцевого бюджету, з огляду на виконання працівником органу місцевого самоврядування додаткових функціональних обов’язків Спеціаліста з безпеки, необхідності забезпечення умов для виконання цих обов’язків, фінансування чотиритижневого навчання майбутнього Спеціаліста з безпеки.
  • Вживане у проєкті Постанови визначення учасників експерименту серед органів місцевого самоврядування є занадто загальним і передбачає охоплення усіх розташованих у межах перерахованих областей територіальних громад. Тому необхідно визначити конкретний перелік громад, які братимуть участь в експериментальному проєкті. Адже зважаючи на те, що його реалізація потребуватиме додаткових видатків з місцевих бюджетів, участь у проєкті має бути лише за згодою.
  • Проєкт Постанови необхідно доповнити критеріями, за якими оцінюватиметься результативність проєкту та формами звітів про стан реалізації проєкту, які мають надавати щоквартально облдержадміністрації (військові адміністрації), що братимуть участь у експериментальному проєкті, а також показники прогнозу результатів реалізації експерименту.
Враховуючи вищезазначене, Асоціація міст України погоджує проєкт постанови із зауваженнями та просить доопрацювати його з урахуванням висловлених вище пропозицій.
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)