16 / Вересень, 2016

На громадському обговоренні в Національній академії педагогічних наук України відповідно до рішення Президії НАПН України від 23.03.2016 р. перебуває проект Концепції середньої загальноосвітньої школи України (далі – Проект).

Проектом пропонується реформувати систему загальної середньої освіти відповідно до європейських освітніх систем, надати можливість учням навчатись та розвиватись на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, що повною мірою має забезпечити потреби дитини та суспільства.

Асоціація міст України розглянула Проект та висловила свої пропозиції до його змісту, оскільки забезпечення здобуття загальної середньої освіти перебуває у межах компетентності органів місцевого самоврядування як власне (самоврядне) повноваження згідно з підпунктом 2 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Щодо реалізації ідеї автономності навчальних закладів

Підтримуючи ідею автономності закладів, викладену на С. 3 Проекту, вважаємо за необхідне визначити джерела та ресурси її запровадження, зокрема фінансово-економічної діяльності як однієї з основних складових автономності. Окрім того, доцільною, на думку експертів АМУ, буде розроблена модель такого навчального закладу.

Щодо повноважень засновників загальноосвітніх навчальних закладів

АМУ підтримує позицію, викладену на С. 23 Проекту, щодо повноважень засновників загальноосвітніх навчальних закладів, якими можуть бути органи місцевого самоврядування. Зокрема погоджується, що призначення на умовах контракту керівників шкіл, здійснення організаційно-розпорядчих функцій щодо забезпечення функціонування і контролю за освітньою та фінансово-господарською діяльністю навчального закладу, створення освітнього середовища належить до компетенції засновників. Поряд із тим експерти зауважують, що відповідно до ст. 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безплатність повної загальної середньої освіти. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про освіту» громадяни України незалежно від місця їх проживання та інших обставин мають право на безкоштовну освіту в державних навчальних закладах. Це право забезпечується розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, а також відкритим характером навчальних закладів. Відповідно до частини другої ст. 18 Закону України «Про освіту» навчальні заклади, засновані на загальнодержавній або комунальній власності, мають статус державного навчального закладу, а отже, зобов’язані забезпечувати умови для безкоштовного навчання своїм вихованцям. На думку експертів АМУ, такі умови мають бути однаковими для будь-якої дитини. Зважаючи на високу роль, що покладається на органи місцевого самоврядування у створенні освітнього середовища, умов для навчання та розвитку дітей, забезпечення їхніх фізіологічних потреб, прогнозуємо різну спроможність територіальних громад щодо вирішення таких питань. Оскільки освіта гарантується державою, в умовах децентралізації варто забезпечити виконання ст. 142 Конституції щодо відшкодувань державою втрат органів місцевого самоврядування внаслідок рішень органів державної влади. Тому, вважають експерти, у змісті Концепції мають бути передбачені державні гарантії щодо забезпечення умов для здобуття загальної середньої освіти з урахуванням регіональних особливостей навчальних закладів, особливостей контингенту їх учнів, зокрема наявності дітей із особливими потребами.

Щодо вживання терміна «діти з інвалідністю»

Слушним вважають експерти розділ, розміщений на С. 11 Проекту, щодо створення засновниками інклюзивного освітнього середовища та відповідних умов з отримання освіти дітям з інвалідністю спільно зі своїми однолітками. Поряд із тим за доцільне замість терміна «дітям з інвалідністю» вживати «діти з особливими освітніми потребами», що відповідає гуманній педагогіці, сучасним науковим дослідженням цього питання.

Окрім того, Асоціація міст України підтримує позицію, викладену у Проекті на С. 13, щодо недоцільності проведення державної підсумкової атестації за курс початкової школи, та передбаченої на с. 14 можливості учням складати відстрочено іспит за курс гімназії.

Отже, Асоціація міст України підтримує проект Концепції середньої загальноосвітньої школи України з урахуванням пропозицій, викладених вище.

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)