13 / Вересень, 2016

На розгляді у Комітеті перебуває проект Закону «Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти» (реєстр. № 4539 від 28.04.2016 (далі − Законопроект, н. д. – Денісова Л. Л. та ін.).

Законопроектом пропонується встановити обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти. В цілому підтримуючи зміст проекту нормативно-правового акту та зважаючи на його актуальність, Асоціація міст України вважає за необхідне висловити такі пропозиції.

Про щотижневе інформування батьків учнів (або осіб, які їх замінюють) про досягнення учнів протягом навчального року

Абзацом дев’ятим частини другої статті 28 Законопроекту пропонується передбачити в обов’язках учителів здійснювати щотижневе інформування батьків учнів (або осіб, які їх замінюють) про досягнення учнів протягом навчального року. Ця норма є можливою для виконання у малокомплектних школах. Однак у навчальних закладах, де учні навчаються у дві зміни, а кількість учнів становить більше 1500 школярів, в одного учня в середньому може бути 14-19 навчальних предметів (відповідно педагогів), вважаємо, що норма про обов’язкове тижневе інформування батьків призведе до надмірного навантаження вчителів, що відволікатиме їх від виконання основних обов’язків навчання та виховання учнів. Окрім того, законопроектом не передбачено форму такого інформування (усно, письмово; у форматі електронному чи іншому форматі тощо).

Поряд із тим батькам відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту» надано право звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей. Зважаючи на необхідність здійснювати таке інформування конфіденційно та за потреби, Асоціація міст України вважає за необхідне викласти абзац дев’ятий частини другої статті 28 Законопроекту у такій редакції:

«підтримувати постійний зв’язок та співпрацювати з батьками учнів (або особами, які їх замінюють) з метою взаємного інформування і створення сприятливих умов для навчання дітей; повідомляти батьків учнів (або осіб, які їх замінюють) на їхній запит про досягнення учнів протягом навчального року.».

Асоціація міст України пропонує також внести зміни до абзацу п’ятого частини першої статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту» та викласти їх у такій редакції:

«звертатися до відповідних органів управління освітою, навчальних закладів та окремих учителів із питань навчання і виховання дітей;».

Щодо змісту статті 28 «Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти»

Оскільки редакція статті 28 «Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти» законопроекту містить конкретизовані правові норми щодо обов’язків учителів, варто, на думку експертів Асоціації міст України, виписати права педагогів у частині третій статті 28 Законопроекту, наприклад, у такій редакції:

«3. Педагогічні працівники системи загальної середньої освіти також мають права:

на захист професійної честі та гідності;

відмовити батькам дітей (або особам, які їх замінюють) у наданні інформації, що не стосується навчання і виховання їхніх дітей;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

індивідуальну педагогічну діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

проходження сертифікації, підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку тощо.».

Законопроект № 4539 підтримується Асоціацією міст України з урахуванням пропозицій, висловлених вище.

 

Підготовлено Центром аналізу та розробки законодавства

Асоціації міст України

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)