20 / Березень, 2020
Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури  згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами новостворених територіальних громад пропорційно до площі новоствореної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади. Ці положення Закону є стимулом для створення об’єднаних територіальних громад.
Починаючи з 2016 року Держава виконувала свої зобов’язання перед територіальними громадами, які приймали рішення щодо укрупнення, шляхом втрати статусу адміністративно-територіальної одиниці та складання повноважень відповідними головами та радами органів місцевого самоврядування.
Так, в Державному бюджеті на 2016 рік було передбачено 1 млрд грн; на 2017 – 1,5 млрд грн; на 2018 -  1,9 млрд грн; на 2019 – 2,1 млрд грн; на 2020 – 2,1 млрд грн. Ці кошти дали можливість реалізувати вперше за історію незалежності України інфраструктурні проекти на сільських територіях (на сьогодні близько 10 тис. проєктів). Фінансова підтримка підсилила спроможність ОТГ та значно покращила якість надання послуг населенню.
Прийняття рішення про ненадання фінансової підтримки об’єднаним територіальним громадам означатиме недотримання Державою свого зобов’язання здійснити таку підтримку перед органами місцевого самоврядування, які добровільно втратили статус адміністративно-територіальних одиниць, дочасно склали повноваження голів та відповідних рад шляхом укрупнення.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)