05 / Січень, 2022
Міністерство освіти і науки України підготувало інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для громад на 2022 рік.
Цьогорічна інформаційна довідка щодо розрахунку освітньої субвенції для кожного місцевого бюджету містить:
 • базову інформацію про засновника та огляд розподілу освітньої субвенції, включаючи історію розподілу з 2018 року (або з моменту створення територіальної громади);
 • підсумки розподілу освітньої субвенції та детальний розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 рік;
 • графічну інформацію щодо розподілу освітньої субвенції, що дозволяє порівняти динаміку зміни окремих параметрів;
 • зміни в мережі закладів загальної середньої освіти загалом в межах області та окремої територіальної громади за період з 5 вересня 2019 року по 5 вересня 2021 року;
 • перелік закладів загальної середньої освіти (без врахування приватних, спеціальних та вечірніх ЗЗСО).
АМУ рекомендує громадам перевірити дані про заклади загальної середньої освіти в системі «ДІСО», звідки використовуються дані для розрахунку обсягів освітньої субвенції для кожної громади. У разі виявлення помилкових чи застарілих даних, актуалізувати їх в ІТС «ДІСО» та звернутись до відповідної ОДА щодо необхідності перерахунку обсягів освітньої субвенції. В свою чергу ОДА зможуть поінформувати МОН про виявлені неточності для підготовки розпорядження КМУ про перерозподіл обсягу освітньої субвенції. 
 
У своєму листі  МОН роз’яснило особливості розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами у 2022 році.  Зокрема, стосовно застосування «буферів» у Формулі розподілу освітньої субвенції, затвердженій постановою КМУ від 27 грудня 2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (в редакції постанови КМУ від 20 грудня 2021 р. № 1364). Так, з метою уникнення надмірних дисбалансів при розподілі освітньої субвенції та забезпечення поступового переходу до визначених відповідно до Формули значень розрахункової наповнюваності класів (далі – РНК) на 2022 рік застосовано новий механізм коригування. Такий механізм збільшує чи зменшує на одиницю показник РНК окремій громаді, залежно від того, яке значення РНК було у минулому бюджетному періоді і чи підвищилось (знизилось) у Формулі розподілу освітньої субвенції 2022 року. Для бюджетів територіальних громад, для яких різниця між РНК 2022 року, що визначена у таблиці залежно від щільності населення та відсотка сільського населення, та РНК 2021 року становить більше одиниці, РНК на 2022 рік коригується шляхом зменшення такої різниці до одиниці.
Для обрахунку обсягу освітньої субвенції застосовувався такий показник середнього (розрахункового) розміру заробітної плати з нарахуваннями на 2022 рік:
180,79 тис. грн – для асистентів вчителів в інклюзивних класах,
206,38 тис. грн – для вчителів закладів загальної середньої освіти,
240,30 тис. грн – для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів,
269,92 тис. грн – для керівників інклюзивно-ресурсних центрів.
Детальніше з листом МОН можна ознайомитись тут.
 
Разом з тим, АМУ нагадує, що у звязку із значними змінами в обсягах освітньої субвенції для багатьох громад, що відбулися у Державному бюджеті України на 2022 рік між першим і другим читанням, та прогнозованим дефіцитом коштів на заробітну плату педагогів, питання доопрацювання Формули та обсягів освітньої субвенції будуть найближчим часом розглянуті у МОН оновленою робочою групою. 

Також необхідно зазначити, що не дивлячись на зміни у Формулі освітньої субвенції, що застосовується для обрахунку обсягу освітньої субвенції у 2022 році не враховано пропозиції АМУ щодо:

 • забезпечення в повному обсязі видатків на організацію груп подовженого дня, функціонування яких передбачено Законом України «Про повну загальну середню освіту», ст. 12; 
 • передбачення видатків на години педагогічного патронаж, організацію якого передбачено Законом України «Про повну загальну середню освіту» ст. 4, зокрема, для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають удома, (наказ МОН від 12.01.2016 № 8 «Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти»);
 • видатків на заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників (згідно з наказом  МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», п 73).

Окрім того, в освітній субвенції бажано передбачити видатки не лише на заробітну плату педпрацівників, а й:

 • на  непедагогічних працівників (сума фінансування з місцевих бюджетів на оплату праці непедагогічних працівників порівняно з обсягом освітньої субвенції складає більше третини).
 • на харчування пільгових категорій дітей. У зв’язку збільшенням чисельності дітей, що мають пільги на харчування, зокрема через включення до переліку пільгових категорій дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (№  474-IX);
 • на енергоносії, ціни на які стрімко зросли, особливо впродовж минулого року;
 • оплату за доступ закладів освіти до Інтернет.

Ці витрати безпосередньо стосуються забезпечення надання обов’язкової повної загальної середньої освіти, і не повинні залежати від спроможності бюджету територіальної громади.

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)