28 / Квітень, 2020
28 квітня набирає чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX). Відповідно до положень даного закону юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. 
Також внесено зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі, до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та впроваджує деякі новели у сфері державної реєстрації юридичних осіб. Зокрема, відповідно до п. 3-1 ч. 2 ст. 6 державний реєстратор зобов'язаний під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов’язково використовувати відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовувати відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів. 
Міністерство юстиції  надало роз'яснення, що зазначені перевірки відомостей здійснюються щодо особи, зазначеної у заяві на проведення державної реєстрації як кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), за наступними показниками:
– за допомогою відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян перевіряється наявність/відсутність у зазначеному реєстрі актового запису про смерть особи, що зазначено у заяві як КБВ;
– у Єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян перевіряється, чи не є зазначений документ, що посвідчує особу КБВ та зазначений у заяві, викраденим або втраченим, чи не перебуває особа у розшуку як зникла безвісти;
– за допомогою Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється перевірка відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зазначено у заяві відносно КБВ, інформації, наявній у зазначеному реєстрі;
– за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється перевірка реквізитів документів, що зазначено у заяві та посвідчують особу КБВ, виданих засобами зазначеного реєстру.
Задля налагодження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами, зазначеними вище, є необхідним оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, яке на сьогодні не дозволяє здійснювати таку взаємодію. Наразі технічним адміністратором Єдиного державного реєстру здійснюються заходи щодо доопрацювання програмного забезпечення реєстру. Водночас, до моменту запровадження такої інформаційної взаємодії:
– пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених документів необхідно здійснювати на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням: https://wanted.mvs.gov.ua/passport;
– пошук серед зниклих громадян доступний за посиланням: https://wanted.mvs.gov.ua/searchbezvesti;
– перевірка відомостей за базою недійсних документів доступна на офіційному вебсайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://nd.dmsu.gov.ua.
Доступ державних реєстраторів до Державного реєстру актів цивільного стану громадян технічним адміністратором Єдиного державного реєстру наразі забезпечено.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)