05 / Липень, 2021

23 червня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у режимі відеоконференції. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Лис О.Г., Колебошин С.В., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Павленко Р.П., народний депутат України Совсун І.Р.

Також у засіданні брали участь заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Вітренко А.О., т.в.о. державного секретаря Міністерства освіти і науки України Криштоф С.Д., керівник експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих Директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Рибалко А.В., керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою Директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Божинський В.С.,представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. АМУ представляла аналітик з питань освіти Аналітичного центру Асоціації міст України Тетяна Куценко

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто, зокрема, Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1 ) (друге читання).

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалено рішення про затвердження порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти” (реєстр. № 4629-1 від 09.02.2021) та рекомендовано Верховній Раді України проект Закону України (реєстр. № 4629-1 від 09.02.2021), підготовлений Комітетом з питань освіти, науки та інновацій прийняти в другому читанні та в цілому як Закон (протокол № 69 від 07.06.20021 р.).

Останнім часом, за інформацією Комітету, надходять звернення щодо перегляду положень та норм законопроекту в частині функціонування у складі закладів загальної середньої освіти внутрішніх структурних підрозділів дошкільного підрозділу (у складі початкової школи або гімназії) (абзац другий частини четвертої статті 31 законопроекту). АМУ також висловила позицію щодо надання можливості функціонування дошкільного підрозділу у будь якому закладі загальної середньої освіти, за рішенням засновника.

Поправкою до законопроекту н.д. Колебошина С.В. пропонувалося норму щодо функціонування у складі закладів загальної середньої освіти щодо можливості функціонування внутрішнього структурного підрозділу – дошкільного підрозділу (у складі початкової школи або гімназії) виключити.

Однак Комітетом підтримана інша позиція: така можливість буде передбачена лише для початкової школи та гімназії.

У частині першій статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», абзац сьомий викласти у такій редакції: «Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа та гімназія можуть включати дошкільний підрозділ за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом та територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Позиція АМУ щодо можливості функціонування початкової школи у складі ліцею підтримано. У законопроєкті вказано, що "за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття середньої освіти та, як виняток здобуття початкової освіти» і далі за текстом.

Нагадаємо, що прийнятим за основу законопроєктом на законодавчому рівні пропонується врегулювати питання щодо формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної повної загальної середньої освіти. Зокрема, проєктом пропонується:

1) внести доповнення до Закону України «Про освіту» щодо закріплення на законодавчому рівні терміну «безпечне освітнє середовище», що визначається як сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди тощо;

2) внести зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту», передбачивши правові підстави для функціонування нової державної установи, що забезпечуватиме надання освітніх послуг у сферах дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я України;

3) функціонування опорних заклади освіти, що забезпечують здобуття не лише початкової та базової середньої освіти, а й можуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти (стаття 13);

4) розширити перелік засновників ліцеїв, включивши до них «представницькі органи інших територіальних громад, які спроможні забезпечити функціонування ліцею відповідно до вимог законодавства» (абзац 4 статті 32) та виключити дискусійні норми про те, що розвиток мережі комунальних закладів загальної середньої освіти забезпечують Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, а розвиток мережі комунальних ліцеїв планують та забезпечують Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч);

5) визначити чіткі вимоги до започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник (створення окремої юридичної особи, функціонування не менше двох класів протягом 10-12 років навчання, формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази включаючи швидкий Інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників з дотриманням часової норми або пансіонне проживання учнів в разі її перевищення, виконання вимог стандарту профільної середньої освіти та інших вимог, визначених законодавством, зокрема Законом, положенням про ліцей і ліцензійними умовами (абзац 6 статті 32); відтермінувати до 2027 року набрання чинності окремими нормами Закону щодо функціонування у комунальних ліцеях не менше двох класів протягом 10-12 років навчання, юридичного виокремлення початкових шкіл, гімназій, ліцеїв включно з приведенням у відповідність статутів; дозволити представницьким органам територіальних громад усіх рівнів виконувати функції засновників ліцеїв до 01 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного впровадження трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв (пункт 3 прикінцевих та перехідних положень);

6) зобов’язати Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські ради до 01 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів середньої освіти, з урахуванням вимог Закону до ліцеїв, безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання (пункт 52 «Прикінцевих та перехідних положень»); зобов’язати засновників ліцеїв до 01 вересня 2027 року забезпечити виконання затверджених з урахуванням вимог Закону планів формування ефективної мережі закладів середньої освіти.

За результатами повторного розгляду законопроекту (окремих його норм та положень), народні депутати України-члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення затвердити порівняльну таблицю до другого читання зазначеного законопроекту в остаточній редакції та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти” (реєстр. № 4629-1 від 09.02.2021) прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

2 липня Комітет оприлюднив таблицю на офіційному сайті. 

З таблицею можна ознайомитись за посиланням.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)