11 / Липень, 2022
8 липня Парламент прийняв постанову 7298 від 19.04.2022 "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки". Додатком до Постанови є Завдання.
Асоціація міст України проаналізувала Постанову та Завдання і звертає увагу органів місцевого самоврядування на такі нововедення:
► За напрямком "Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації":
  • "Забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури", де одним з очікуваних результатів визначено створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування електронної системи, призначеної для надання типових сервісів та послуг органами місцевого самоврядування в електронному вигляді
  • "Створення, розвиток та забезпечення функціонування інформаційних ресурсів органів державної влади", де як результат очікується створення, адміністрування та модернізація каталогу цифрових рішень для органів місцевого самоврядування
  • "Забезпечення доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю", де очікуваним результатом має стати розроблений шаблон офіційного веб-сайту органів місцевого самоврядування, операторів та провайдерів електронних комунікаційних послуг, адаптований під потреби осіб з інвалідністю
  • "Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" має забезпечити доступність широкосмугового Інтернету в сільській місцевості
За напрямком "Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку":
  • "Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості", де очікуваним результатом визначено підвищення доступності до широкосмугового Інтернету у сільській місцевості шляхом підключення до широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості
►  За напрямком  "Інформатизація у сфері науки, освіти і культури":
  • "Створення платформи комплексного навчання реалізації проектів цифрової трансформації" заплановано досягти "створення, модернізація, розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної програми та платформи комплексного навчання реалізації проектів цифрової трансформації для державних службовців, працівників державних установ і підприємств та органів місцевого самоврядування, які займаються цифровізацією та цифровою трансформацією"
►  За напрямком "Реалізація регіональних програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування":
  • "Реалізація програм інформатизації органів місцевого самоврядування" орієнтовними державними замовниками визначено сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, а очікуваний результат полягає у "здійсненні заходів, визначених програмами інформатизації та цифровізації, прийнятими сільськими, селищними, міськими радами, районними та обласними радами".

Нагадаємо, прийняття Завдань обумовлено ст. 9 Закону України "Про Національну програму інформатизації". Програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування формуються цими органами і повинні відповідати Національній програмі інформатизації, прийматися і виконуватися за погодженням із Генеральним державним замовником. Відбір виконавців для програм та проектів інформатизації органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до вимог статті 15 цього Закону.  Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності.
 
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)