09 / Серпень, 2021
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» №1689-ІХ, ухвалений Верховною Радою 15 липня 2021 року.
Про прийняття закону, який отримав назву "без паперів" детальніше.
Закон визначає засади надання електронних публічних послуг, публічних послуг, комплексних електронних публічних послуг, автоматичного режиму надання електронних публічних послуг. У законодавство вводиться ряд нових понять, зокрема "публічних" та "електронних публічних послуг". Документ набере чинності через три місяці.
Суб'єктам надання публічних (електронних публічних) послуг варто звернути увагу на такі норми:
  • у разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги. Наприклад, особа звертається за отримання адміністративної послуги до ЦНАП і серед переліку документів визначено паспорт громадянина України, оскільки інформація про паспорт міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, то особа не надає його копію, а лише зазначає у заяві серію та номер паспорта, дату видачі та орган, який видав документ;
  • якщо необхідні документи або інформація не перебувають у володінні/розпорядженні/користуванні суб'єкта надання публічних послуг, то  останній повинен надіслати запит щодо підтвердження видачі такого документа та/або достовірності відомостей через систему електронної взаємодії електронних ресурсів. Суб’єкт, який видав документ, в свою чергу протягом трьох робочих днів підтверджує або заперечує видачу відповідного документа та/або достовірність відомостей. Відповідь має бути надана з використанням системи електронної взаємодії електронних ресурсів або відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи. Якщо протягом трьох днів відповідь не надана, суб'єкт надання публічних послуг надає послугу з урахуванням принципу "за замовчуванням", крім випадків, прямо визначених законом або актом Кабінету Міністрів України;
  • за відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів через систему електронної взаємодії цих ресурсів порядок електронної інформаційної взаємодії, структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються держателями відповідних національних електронних інформаційних ресурсів; 
  • у разі якщо для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів у паперовій формі, такі документи можуть подаватися у формі електронного відображення інформації, що міститься у відповідному документі, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону повинен прийняти:
- порядок надання публічних послуг, що надаються на підставі заяви, поданої виключно в паперовій формі;
- публічні послуги, результати надання яких оформлюються виключно в паперовій формі;
- випадки, у яких суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг не може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням;
- перелік електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі.
 
Органи місцевого самоврядування мають вже зараз розпочати підготовку до запровадження нового режиму "без паперів".
Разом з тим Міністерство цифрової трансформації України працює над переведенням пакету сервісів в онлайн, які також будуть доступні через Єдиний портал державних послуг "Дія".  До 2024 року Мінцифри планує оцифрувати 100% послуг.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)