08 / Лютий, 2019

30 січня Уряд затвердив Розпорядження №37-р «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019—2020 роки», який передбачає забезпечення центральними органами виконавчої влади та місцевими держадміністраціями надання пріоритетних послуг в електронній формі. Планується впровадження послуг з:
 
  • проведення реінжинірингу порядків надання пріоритетних послуг з метою їх спрощення та оптимізації;
  • запровадження електронної взаємодії для оптимізації порядків надання пріоритетних послуг з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
  • визначення стадії розвитку пріоритетних послуг та рівня довіри до схеми і засобу електронної ідентифікації відповідно до законодавства;
  • внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання пріоритетних послуг з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» 2042-VIII;
  • впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі.
Також має забезпечуватися реалізація принципу єдиного вікна («one-stop-shop») для надання електронних послуг фізичним та юридичним особам, зокрема і шляхом удосконалення Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого наказом Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 8 вересня 2016 р. №1501/248. Окрім цього виокремлено роботу по забезпеченню інтеграції кваліфікованого електронного підпису та інших схем електронної ідентифікації, зокрема з використанням мобільного електронного підпису (Mobile ID) до веб-порталів (сайтів) органів виконавчої влади, через які надаються електронні послуги (сервіси).
Сприяння підвищенню рівня готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг має зокрема відбуватися і шляхом проведення на базі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти просвітницьких заходів з формування інформаційно-комунікаційної компетентності на базовому рівні; розвитку системи дистанційного навчання; створення умов для відповідного навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Також окремим пунктом наголошено на створенні спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек державної та комунальної форми власності.
План передбачає сприяння розвитку каналів доступу до електронних послуг, зокрема, через посередників (центри надання адміністративних послуг, бібліотеки, банки, провайдерів телекомунікацій тощо), з якими суб’єкти звернення контактують на постійній основі, створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг чи мобільних додатків, а також розвитку нових електронних сервісів, у тому числі на комерційній основі.
 
Цифровий розвиток
 
Уряд також прийняв Постанову №56 «Деякі питання цифрового розвитку», відповідно до якої застосування принципів державної політики цифрового розвитку під час реалізації прав та свобод громадян забезпечується органами виконавчої влади в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів або внесення змін до нормативно-правових актів і реалізації владних повноважень шляхом застосування цифрових технологій.
Також вноситься ряд змін, зокрема до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992р. №731 та Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р. №950 щодо проведення цифрової експертизи. У разі, якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подається висновок Державного агентства з питань електронного урядування про проведення цифрової експертизи за формою, визначеною в додатку 21 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
 
Е-малятко
 
6 лютого Уряд підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини», яким пропонується надавати послуги одним пакетом і за допомогою електронного сервісу. Так, в одній уніфікованій заяві будуть сервіси з реєстрації місця проживання, отримання допомоги при народженні дитини, реєстрації народження дитини в електронній системі охорони здоров’я, реєстрації дитини як платника податків і отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Послуги можна буде отримати через електронний кабінет, без зайвих документів і необхідності відвідувати різні кабінети.
 
Нагадаємо, Асоціація міст України активно підтримує органи місцевого самоврядування у запровадженні інструментів електронного врядування у їх діяльності. Зокрема, вже протягом двох років впроваджується розроблена АМУ секторальна стратегія «Електронне врядування та публічні послуги». Також АМУ бере активну участь у діяльності щодо запровадження інструментів електронного врядування в роботі місцевого самоврядування та планує розробити план дій з включення органів місцевого самоврядування до інструментів е-урядування.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)