12 / Серпень, 2021

11 серпня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг" (завантажити текст), відповідно до якої до системи моніторингу в першу чергу будуть підключені ЦНАПи (до 1 листопада 2021 року), а на наступному етапі - інші суб'єкти (протягом 2021-2022 рр.). Відповідно до Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг (завантажити текст) визначається, що моніторинг — це збір, обробка та аналіз оціночних даних, зокрема шляхом їх порівняння з показниками моніторингу. 

 
Суб’єктами моніторингу є:
 • Мінцифри;
 • Київська, Севастопольська міська, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;
 • органи місцевого самоврядування;
 • суб’єкти надання адміністративних послуг;
 • центри надання адміністративних послуг.
 • військово-цивільні адміністрації населеного пункту (населених пунктів) у разі їх утворення.
Органи, які беруть участь у проведенні моніторингу:
 • відповідальні центральні органи виконавчої влади;
 • обласні держадміністрації;
 • обласні військово-цивільні адміністрації у разі їх утворення.
Повноваження органу місцевого самоврядування (військово-цивільної адміністрації) у сфері моніторингу:
 • здійснювати моніторинг у межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження зазначеного органу (адміністрації);
 • збирати в межах компетенції оціночні дані та передавати їх центрам надання адміністративних послуг для обробки, аналізу та складення звітності про моніторинг;
 • ідентифікує проблеми у сфері надання адміністративних послуг, які є поширеними, мають системний характер та не можуть бути розв’язані центром надання адміністративних послуг самостійно, вживає заходів до розв’язання зазначених проблем;
 • затверджувати за потреби план заходів щодо підвищення рівня якості надання адміністративних послуг та забезпечує його виконання;
 • подавати пропозиції щодо підвищення рівня якості надання адміністративних послуг суб’єктам, які їх надають у межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження зазначеного органу (адміністрації).
У разі отримання ОМС оціночних даних, які свідчать про суттєве порушення умов надання адміністративних послуг:
 • центром надання адміністративних послуг, що утворений зазначеним органом (адміністрацією), — в межах власних повноважень негайно вживає заходів до припинення порушення, усунення його наслідків, причин та умов, поновлення прав суб’єктів звернення, притягнення до відповідальності винних осіб, позбавлення їх винагороди, повідомлення відповідного правоохоронного органу про скоєне правопорушення тощо;
 • іншими центрами надання адміністративних послуг, а також суб’єктами надання адміністративних послуг — негайно передає їх суб’єкту моніторингу, органу, який бере участь у проведенні моніторингу, іншому державному органу, зокрема правоохоронному, до повноважень якого належить припинення порушення, усунення його наслідків, причин та умов, поновлення прав суб’єктів звернення, притягнення до відповідальності винних осіб, позбавлення їх винагороди тощо;
Повноваження Центру надання адміністративних послуг у сфері моніторингу:
 • здійснювати моніторинг щодо адміністративних послуг, які надаються у центрі або через центр;
 • підключатися в установленому порядку до системи моніторингу та забезпечує безперебійну передачу до неї (у тому числі в режимі реального часу) оціночних даних; формує та веде у зазначеній системі профіль центру надання адміністративних послуг за формою та переліком даних, що визначаються Мінцифри;
 • збирати оціночні дані, зокрема отримує їх від суб’єкта надання адміністративних послуг стосовно адміністративних послуг, які зазначений суб’єкт надає через центр;
 • у разі отримання оціночних даних, які свідчать про суттєве порушення умов надання адміністративних послуг, у межах власних повноважень негайно вживати заходів до припинення порушення, усунення його наслідків, причин та умов, поновлення прав суб’єктів звернення, притягнення до відповідальності винних осіб, позбавлення  винагороди, повідомлення відповідного правоохоронного органу про скоєне правопорушення тощо. У разі коли для вжиття  зазначених заходів власних повноважень центру надання адміністративних послуг недостатньо, такий центр негайно звертається з відповідними пропозиціями до іншого суб’єкта моніторингу, органу, який бере участь у проведенні моніторингу, іншого державного органу, до повноважень яких належить вжиття таких заходів;
 • обробляти та аналізувати оціночні дані, зокрема з’ясовувати причини недосягнення показників (їх складових) та причини розбіжностей між оціночними даними, отриманими з різних джерел; планування та вживає заходів до усунення зазначених причин;
 • складання та подання з використанням системи моніторингу звітності про моніторинг за показниками відповідності офлайн-фронт-офісу, дотримання процедури адміністративної послуги, задоволеності суб’єктів звернення (у тому числі щодо адміністративних послуг, які надаються через центр суб’єктами надання адміністративних послуг);
 • ідентифікувати проблеми, які не можуть бути розв’язані зазначеним центром самостійно, та подавати у відповідному розділі звітності про моніторинг пропозиції щодо їх розв’язання;
 • оприлюднювати звітність про моніторинг або надавати гіпертекстове посилання та QR-код на звітність на власному офіційному вебсайті або на вебсайті органу, що утворив центр.
Відповідно до завдань моніторингу встановлюються такі показники:
1) Показник відповідності офлайн-фронт-офісу, який застосовується незалежно від виду та кількості адміністративних послуг для оцінки офлайн- фронт-офісу щодо відповідності встановленим вимогам у частині його облаштування, доступності до нього, рівня обслуговування в ньому тощо:
- показники облаштування офлайн-фронт-офісу;
- показники доступності офлайн-фронт-офісу;
- показники рівня обслуговування офлайн-фронт-офісу.
2) Показник відповідності онлайн-фронт-офісу, який застосовується незалежно від виду та кількості адміністративних послуг для оцінки онлайн- фронт-офісу щодо відповідності встановленим вимогам у частині його функціональних можливостей:
- показники облаштування онлайн-фронт-офісу;
- показники доступності онлайн-фронт-офісу;
- показники рівня обслуговування онлайн-фронт-офісу.
3) Показник відповідності нормативно-правових актів принципам державної політики, який застосовується для оцінки нормативно-правових актів, якими встановлені процедури надання адміністративних послуг, щодо відповідності принципам державної політики у сфері надання адміністративних послуг.
4) Показник дотримання процедури надання послуги, який застосовується для оцінки дій (рішень) працівників суб’єктів надання адміністративних послуг та адміністраторів центрів надання адміністративних послуг щодо відповідності встановленим процедурам надання адміністративних послуг.
5) Показник задоволеності суб’єктів звернення для офлайн-фронт-офісу застосовується для оцінки суб’єктами звернення рівня якості надання адміністративних послуг через офлайн-фронт-офіси суб’єктами надання адміністративних послуг та центрами надання адміністративних послуг.
6) Показник задоволеності суб’єктів звернення для онлайн-фронт-офісу, який застосовується для оцінки суб’єктами звернення рівня якості надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг через онлайн-фронт-офіс.
 
Звітність про моніторинг складається, подається, погоджується та узагальнюється виключно з використанням системи моніторингу у такі строки:

за показником відповідності офлайн-фронт-офісу:

 • складається центрами надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг — один раз на квартал;
 • подається центрами надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг — до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
 • погоджується та узагальнюється держадміністраціями щодо звітності центрів надання адміністративних послуг та відповідальними центральними органами виконавчої влади щодо звітності суб’єктів надання адміністративних послуг, які координуються зазначеними органами, — до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
 • узагальнюється Мінцифри — до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

за іншими показниками:

 • складається центрами надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг (відповідальними центральними органами виконавчої влади у випадку, передбаченому підпунктом 5 пункту 9 цього Порядку, якщо не визначено суб’єкта надання адміністративних послуг) — один раз на рік;
 • подається центрами надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг — до 20 грудня поточного року;
 • погоджується та узагальнюється держадміністраціями щодо звітності центрів надання адміністративних послуг та відповідальними центральними органами виконавчої влади щодо звітності суб’єктів надання адміністративних послуг, які координуються зазначеними органами (подається відповідальними центральними органами виконавчої влади у випадку, передбаченому підпунктом 5 пункту 9 цього Порядку, якщо не визначено суб’єкта надання адміністративних послуг), — до З0 грудня поточного року;
 • узагальнюється Мінцифри — до 15 січня наступного року.

Поки офіційний текст Постанови не оприлюднено.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)