26 / Травень, 2020
На початку 2020 року Асоціація міст України у порядку визначеному законодавством надала пропозиції до Бюджетної декларації на 2021-2023 роки (Лист АМУ). 
Серед пропозицій АМУ була рекомендація надати органами місцевого самоврядування права користування податковою базою Державної податкової служби України АС «Податковий блок». Оскільки відсутність у органів місцевого самоврядування інформації про суми нарахованих, сплачених, надмірно сплачених податків і зборів до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми податкового боргу та суми списаного податкового боргу, розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг у розрізі платників податків призводить до недонадходження податків та зборів до місцевих бюджетів, накопичення податкового боргу. 
Міністерство фінансів України розглянуло пропозиції АМУ і надало відповідь щодо пропозиції по АС «Податковий блок». На переконання Мінфіну зазначене АМУ обґрунтування до пропозиції є некоректним, оскільки органи місцевого самоврядування наділені правом лише встановлювати пільги по їх сплаті, і наявність у них податкової інформації в розрізі платників податків ніяким чином не впливатиме на суму надходжень податків і зборів до бюджетів та податкового боргу. 
Водночас Мінфін зазначає, що статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
«Згідно зі статтею 19-1 Податкового кодексу України здійснення адміністрування податків, зборів, платежів та контролю за своєчасністю подання платниками податків звітності, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів належить до повноважень контролюючих органів. 
Підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органами місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
  • про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях – щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
  • про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання – щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
Водночас 16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податкового законодавстві», який направлено на підпис Президенту України, і окремими нормами якого, зокрема, вирішено питання обміну інформацією між контролюючими органами за запитами органів місцевого самоврядування шляхом надання контролюючими органами за запитами органів місцевого самоврядування звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.» – зазначається у листі Мінфіна. 
Асоціація міст України у процесі проходження законопроєкту №1210 (Закон №466-IX) запропонувала та активно наполягала на врахуванні ряду поправок, серед яких, зокрема спрощення процедури подання інформації про встановлені місцеві податки і збори податковим органам. У підсумку Законом №466-IX удосконалено порядок подання органами Державної податкової служби органам місцевого самоврядування податкової звітності по платниках-юридичних особах.
Разом з тим Асоціація міст України звертає на необхідність подальшого удосконалення обміну податковою інформацією між контролюючими органами (ДПС) та органами місцевого самоврядування (місцевими фінансовими органами).
Бюджетним кодексом України передбачено:
місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету (пункт 4 статті 78);
органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства (абзац 2 пункту 5 статті 78);
перелік податків і зборів та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України (пункт 7 статті 45).
Органам місцевого самоврядування необхідно володіти повною інформацією про стан нарахування, сплати, податків і зборів до відповідних місцевих бюджетів, яка, крім інформації про фактичні надходження, має включати інформацію: про суми надміру сплачених зобов’язань, про податковий борг, про суми списаного податкового боргу, про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу, як додаткових джерел надходжень та/або додаткових джерел надходжень та/або втрат бюджету з метою забезпечення об’єктивного підходу до планування дохідної частини місцевих бюджетів за джерелами та належного виконання затверджених показників за доходами.
Звітність по платниках податків необхідна для достовірного та правильного планування та аналізу виконання місцевого бюджету, оскільки загальна сума не дає можливості об’єктивно оцінити ситуацію. Постійна робота, яка проводиться органами місцевого самоврядування по оцінці та аналізу надходжень до бюджету забезпечує своєчасність фінансування запланованих обсягів видатків. Крім того пунктом 3 статті 80, пунктом 3 статті 59 та пунктом 3 статті 60 Бюджетного кодексу України визначено, що така інформація є частиною звіту про виконання місцевих бюджетів, проте не встановлено вимог щодо форми її подання.  
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)