30 / Березень, 2020
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» №3275 від 29.03.2020 року, який розроблений з метою актуалізації та вдосконалення  правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із  поширенням коронавірусу COVID-19.
Основні положення законопроекту стосуються:
- запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19;
- розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;
- забезпечення виконання судових рішень;
- запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу COVID-19;
- тимчасового спрощення виробництва продукції необхідної для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та спрощення процедури їх закупівлі;
- забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;
- відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів тощо.
Особливу увагу варто звернути на положення 52-7 законопроєкту. Так, відповідно до нього у 2020 році на  проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про внесення змін  до прийнятого, рішення про встановлення місцевих податків  та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, прийняті відповідно до пункту 526 підрозділу 10 розділу ХХ  Податкового Кодексу, не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття  та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішень)  статті 12 Податкового кодексу України, Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частина третя статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання.
Тобто у разі, якщо місцева рада прийматиме рішення про зменшення ставок єдиного податку, то до нього не застосовуватимуться положення про:
  • 6-місячне обмеження (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України -  зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року);
  • запровадження змін лише з наступного року (пункт 4.5 статті 4 Податкового кодексу України - При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року);
  • оприлюднення до 15 липня (підпункт 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу - рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом);
  • набрання чинності змінами з початку бюджетного періоду (підпункт 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу - до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду);
  • набрання чинності (пункт 12.5 статті 12 Податкового кодексу - Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4  статті 12 Податкового кодексу, тобто набирає чинності з початку бюджетного періоду);
  • оприлюднення проєктів рішень за 20 робочих днів (частина третя статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закон України - Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття).
Окрім цього, до рішення про зменшення ставок єдиного податку не застосовуються положення Закони України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)