12 / Березень, 2020
Асоціація міст України надала пропозиції та зауваження до проєкту Закону «Про адміністративну процедуру», надісланого Міністерством юстиції. 
Сьогодні існує велика кількість законів, що регулюють різновиди адміністративних процедур, і цей законопроєкт має на меті врегулювати загальні положення для всіх таких процедур. АМУ погоджується з доцільністю такого врегулювання, а також з багатьма положеннями проєкту закону. Однак, Асоціація вважає, що законопроєкт виглядає складним для сприйняття та породжує низку серйозних зауважень: 
  • Текст складно сформульований.
  • Поєднуються різнорідні відносини: задоволення заяв та розгляд скарг. 
  • Не враховано особливості діяльності органів місцевого самоврядування: представницьких та виконавчих, колегіальних та єдиноначальних.
  • Законопроєкт не є універсальним актом у сфері адміністративного права, стосується лише прийняття адміністративних актів у вузькому значенні цього терміну. 
  • Не передбачено визначених строків оскарження. 
  • Переобтяженість процедурами. 
  • Запропоновані принципи є переобтяженими.
Окрім того, реалізація проєкту Закону потребуватиме додаткових бюджетних видатків з огляду на збільшення витрат робочого часу, необхідності оформлення більшої кількості документів та на їх розсилання.
АМУ вважає, що запропоновайний Мін'юстом проєкт Закону «Про адміністративну процедуру» потребує доопрацювання.
 
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)