08 / Червень, 2023

Уряд України 30 травня 2023 року постановою № 565 затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”»пропозиції до якої надавала Асоціація міст України.

Запроваджені зміни передбачають такі нові завдання:

1) для уповноважених органів – виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, військових адміністрацій населених пунктів або військово-цивільних адміністрацій населених пунктів (у разі створення):

• утворювати комісії та затверджувати їх склад з урахуванням вимоги щодо наявності представників від громадськості у кількості не менше однієї третини загального складу комісії, а також фахівця, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”, крім спеціальності “Геодезія та землеустрій”, або особу, що має досвід роботи у сфері будівництва;

• вживати заходи щодо організації безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) відповідно до запропонованого переліку таких заходів;

• здійснювати розгляд заперечень заявників щодо незгоди з рішенням комісії;

• приймати рішення про повторний розгляд комісією в разі наданих заявником заперечень;

• письмово інформувати отримувачів компенсації про прийняті рішення, у разі  подання ними заяви у паперовій формі;

2) для комісій з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна:

• здійснювати верифікацію не менше як 5% заяв, які обираються автоматично в РПЗМ, для підтвердження цільового використання коштів компенсації її отримувачами;

• здійснювати повторний розгляд заяв за рішенням уповноваженого органу;

• розглядати та враховувати заперечення заявників у разі їхньої незгоди з даними акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження;

• письмово інформувати отримувачів компенсації щодо рішень, прийнятих комісією, у разі  подання заяви у паперовій формі;

3) для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, посадових осіб органів соціального захисту населення, нотаріусів:

• за зверненням особи заповнювати за допомогою засобів Порталу Дія заяву від отримувача компенсації, друкувати та забезпечувати підписання такої заяви.

Крім того, прийнятими змінами встановлюються:

- процедури оскаржень дій чи бездіяльності комісії;

- засади функціонування групи підтримки єВідновлення та відповідної урядової гарячої лінії;

- обов’язки отримувача щодо цільового використання коштів, мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання робіт з відновлення відповідно до переліку таких заходів;

- порядок вибіркового моніторингу заяв групою підтримки єВідновлення.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)