Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Доброго дня! Чергове запитання, має право чи зобов’язаний директор школи зарахувати дитину, за проханням батьків, до 1 класу, якщо їй шість років виповниться в жовтні-грудні поточного року? Дякую за відповідь!

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років. Зважаючи на відсутність імперативної норми, керівник закладу загальної середньої освіти має право на підставі заяви батьків зарахувати дитину до 1 класу.

У той же час звертаємо увагу на необхідність зважати на готовність 5-річної дитини за психофізичними показниками навчатись у школі. Таку готовність дитини можна встановили за бажанням батьків у практичного психолога закладу.

Додатково для уточнення інших можливих питань надаємо посилання на лист Міністерства освіти і науки України «Щодо прийому дітей до перших класів» від 05.04.2019 року № 1-9/227:

Аналітичний центр АМУ

Чи можливе створення відділу освіти селищної ради, як окремої юридичної особи, шляхом поділу (виділу з) селищної ради? Це потрібно для проведення документів у казначейській службі для правонаступництва у тендерних договорах.
Щодо утворення нового виконавчого органу
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради належить, зокрема, затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. У такому разі селищна рада одним рішенням приймає рішення утворити відділ освіти селищної ради та ліквідувати свій відповідний структурний підрозділ.
Щодо утворення відділу освіти шляхом поділу
Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України (ЦКУ) юридичні особи створюються в порядку, встановленому законодавством. Статтею 56 Господарського кодексу України (ГКУ) визначено, що суб’єкт господарювання може бути утворений  шляхом заснування нового або реорганізації (злиття, приєднання, виділення,  поділу,  перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.
Державна реєстрація юридичних осіб, які утворені в результаті злиття, поділу, здійснюється в порядку, встановленому статтями 24-27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Стаття 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» визначає перелік необхідних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. 
Для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи державному реєстратору надається реєстраційна картка за формою № 2 «Реєстраційна картка на  проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб)», розділом VI якої передбачено зазначення відомостей про юридичну особу (юридичних осіб), правонаступником якої (яких) є юридична особа, утворена в результаті виділу, поділу, злиття, перетворення.
Аналітичний центр АМУ
Я працюю методистом районного методичного кабінету відділу освіти. За сумісництвом учителем у закладі загальної середньої освіти (6 годин), з 1 вересня до кінця навчального року. Протягом багатьох років мені виплачували компенсацію за відпустку. В цьому році повідомили, що законом не передбачено виплату компенсації. Чи маю я право на зазначену компенсацію?
Згідно з пунктом шостим частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються сумісникам ‒ одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
При цьому звертаємо увагу, що згідно із статтею 25 Закону України «Про відпустки» Ви маєте право, як сумісник, на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи відпустку без збереження заробітної плати на роботі за сумісництвом.
Отже, зважаючи на вище зазначене, Ви маєте право одержати компенсацію за відпустку на посаді вчителя, але за різницю, що залишиться від загального обсягу відпустки після 24 календарних днів.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Керівник опорного закладу видав наказ про зарахування учнів у перший клас, де діти поділені нерівномірно, бо один із класів є комерційним (Інтелект України) ‒ 16 учнів. А два класи типові, але по 29 учнів. Ці типові класи не можуть ділитись на групи, що погіршить надання освітніх послуг. Чи правильними є дії директора, чи можна утворити не три, а чотири класи.

Згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128, поділ класів при вивченні окремих предметів на групи дозволяється при наявності більше 27 учнів у класі. Зважаючи на це, відсутні перешкоди щодо поділу зазначених Вами класів на групи при вивчення окремих предметів. Рішення керівника закладу освіти відповідає чинному законодавству.

Аналітичний центр АМУ

Підкажіть, будь ласка, механізм ліквідації філій опорного закладу, якщо філії розташовані за межами ОТГ

 

  1. Рішення про ліквідацію опорного закладу (разом з філіями) приймає відповідна рада ОТГ.
  2. Рекомендується перед винесенням такого рішення на розгляд ради провести громадські консультації та обговорення щодо доцільності/наслідків ліквідації. Також рекомендуємо звернутися до відповідної ради, на території якої знаходиться філія, з листом про можливу ліквідацію відповідної філії. Це необхідно зробити аби забезпечити право громадян іншої громади на освіту.
  3. Обов’язково слід враховувати положення КЗпП України щодо консультацій з профспілками у зв’язку з ліквідацією установи. Враховуючи положення КЗпП України, установа може бути ліквідована повністю не раніше ніж через 3 місяці після прийняття рішення про ліквідацію.
  4. Вирішення питання щодо майна, яке знаходиться поза межами ОТГ:

А) Якщо майно філій перебуває у власності ОТГ або у спільній власності громад. Після прийняття рішення про ліквідацію ОТГ має звернутися то відповідної ради, на території якої знаходиться майно філії, з пропозицією прийняти майно до комунальної власності. Відповідна рада має рішенням підтвердити або заперечити про прийняття такого майна та надіслати рішення до ОТГ. У разі надання згоди на прийняття майна, рада ОТГ приймає рішення (з посиланням на рішення відповідної ради та пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») про передачу майна та технічно оформлює таку передачу.

Б) Якщо майно філії перебувають у власності іншої громади, то рішень про прийом-передачу не потрібно ухвалювати, а лише технічно передати майно після повної ліквідації філії (цей пункт можна прописати у рішенні про ліквідацію).

Аналітичний центр АМУ

Працівника (методиста інституту післядипломної освіти) звільнено з роботи, поновлено через 8 місяців через суд (є наказ, де в т.ч. прописано повернення коштів за вимушений прогул). Працівник, пропрацювавши 3 тижні, подає заяву на щорічну відпустку (всім працівникам даного закладу відпустки надають влітку, оскільки курси з підвищення кваліфікації влітку не проводять). Працівнику відмовили в наданні відпустки, мотивуючи тим, що він не працював. Чи правомірно це?
Відповідно до частини другої статті 235 Кодексу законів про працю України при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Таким чином, фактично вважається, що працівник не переривав трудовий стаж.
Окрім того, відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. Чинний Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (далі ‒ Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.1997 № 346.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Згідно з додатком до Порядку до визначеної категорії осіб належить посада методиста, який має перебувати у відпустці 42 календарні дні.
Згідно з абзацом четвертим пункту 2 Порядку основна щорічна відпустка може надаватись протягом навчального року лише у разі необхідності санаторно-курортного лікування.
Таким чином, рішення щодо ненадання відпустки педагогічному працівнику не відповідає чинному законодавству.

Аналітичний центр АМУ

 

В ОТГ не створений методичний кабінет. Яким чином оформити обслуговування ОТГ районним методичним кабінетом?
Відповідно до частини першої статті 75 Закону України «Про освіту» наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, органи із забезпечення якості освіти, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади освіти, інші науково-методичні та методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими об’єднаннями, у тому числі фаховими організаціями (професійними асоціаціями), об’єднаннями роботодавців, незалежними установами оцінювання та забезпечення якості освіти.
Згідно з пунктом 1.1. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, районний (міський) методичний кабінет (центр)є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, районів у містах Києві та Севастополі, міста (без районного поділу), підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради належить, зокрема, затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до підпункту 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів є делегованим державою органам місцевого самоврядування повноваженням. У той же час до власних повноважень ради ОТГ згідно з підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» належить управління закладами освіти. 
Зважаючи на вище викладене, рада ОТГ мала б утворити методичний кабінет, що здійснював би методичне забезпечення закладів освіти, засновником яких є рада.
Оскільки, методичного кабінету у структурі виконавчих органів ради не створено, а методичне забезпечення закладів освіти є важливим складником організації освіти в громаді, то рекомендуємо користуватись нормою підпункту 7 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Згідно з цим підпунктом до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад належить залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території. Таким чином, орган управління освітою ОТГ (відділ освіти, у разі його створення, чи виконавчий комітет ОТГ) укладає договір про співпрацю з районним  методичним кабінетом (у разі, якщо методичний кабінет району не є юридичною особою, то з керівником районного органу управління освітою) та передбачає у бюджеті ОТГ відповідні кошти на одержання визначених у договорі методичних послуг.
Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів регулюється статтею 93 Бюджетного кодексу України.
Аналітичний центр АМУ

 

Районною радою проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора школи. Конкурсною комісією визначено переможця конкурсу та рекомендовано призначити на посаду. Питання щодо призначення директора школи винесено на розгляд сесії районної ради. На сесії районної ради питання призначення не підтримано більшістю депутатів. Рішення не прийнято. Чи можна повторно виносити питання щодо призначення директора школи на розгляд сесії районної ради? Чи потрібно знову оголошувати конкурс на заміщення вакантної посади директора школи?

Відповідно до пункту 12 Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір». Отже, питання щодо призначення на посаду керівника закладу освіти, який пройшов конкурсний відбір та визначений переможцем конкурсу, не має виноситись на розгляд сесії. Переможця призначає засновник на посаду без додаткових погоджень і укладає з ним строковий трудовий договір відповідно до чинного законодавства.

Аналітичний центр АМУ

В ОТГ був створений відділ освіти без права юридичної особи, як структурний підрозділ селищної ради та призначений за конкурсним відбором начальник відділу освіти як посадова особа місцевого самоврядування. Заклади освіти з районного відділу освіти були передані до селищної ради, а працівників звільняли та приймали по переведенню. Пізніше, рішенням селищної ради створений відділ освіти селищної ради як юридична особа. Рішенням сесії селищної ради пізніш було прийнято підпорядкувати заклади освіти відділу освіти селищної ради. Як бути з працівниками: чи знову їх звільняти по переведенню, чи є інші варіанти?
Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).
Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).
Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.
У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.
Про зміну назви навчального закладу робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110.
Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено:
«2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: "Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то", а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».
Процедура прийняття на роботу працівників визначається нормами КЗпП України (ст.ст. 21, 24, 25, 26, 27 тощо).
Отже, у Вашому випадку у трудових книжках педагогічних та інших працівників тільки вноситься запис про зміну назви закладу освіти. Наприклад, заклад загальної середньої освіти (назва) селищної ради перейменовується на заклад загальної середньої освіти відділу освіти (назва) селищної ради. При цьому умови трудового договору з працівниками зберігаються.

Аналітичний центр АМУ

 

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як діяти у наступній ситуації. Тимчасова споруда розташована на земельній ділянці яка перебуває в оренді у фізичної особи. Земельна ділянка була куплена на земельних торгах-аукціоні терміном на 10 років. Термін збігає через 6 років. В даний час ця фізична особа має бажання продати ТС. Яким чином можна оформити купівлю ТС та земельну ділянку на якій вона розміщена? Чи є така можливість купити право оренди у фізичної особи разом із розміщеними на ній ТС?
Відповідно до частини першої статті 319 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Також, згідно з частиною першою статті 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Розглянемо детальніше, оскільки запитання потребує поділу.

Яким чином можна оформити купівлю тимчасової споруди та земельної ділянки, на якій вона розміщена?

 

Частиною другою статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон № 3038-VI) визначено, що  тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Довідка. У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація - тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомістю. Отже, тимчасова споруда є рухомою річчю, оскільки виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту, а тому вільне переміщення тимчасових споруд у просторі можливе без зміни їх призначення.

 

Отже, відповідно до частини першої статті 205 ЦК України договір купівлі-продажу ТС може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Довідка. Згідно з частиною першою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Оскільки тимчасова споруда не є нерухомістю, то законом не вимагається обов'язкове нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору відчуження чи оренди такої споруди, а отже і відсутня необхідність державної реєстрації вказаного майна.

Додатково звертаємо увагу, що у даному випадку продаж рухомої речі необхідно здійснювати окремо від земельної ділянки.

 

Чи є така можливість купити право оренди у фізичної особи разом із розміщеними на ній ТС?

 

Ураховуючи частину першу статті 181 ЦК України земельні ділянки належать до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість).

 

Відповідно до стаття 8-1 Закону України «Про оренду землі», відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності можливо тієї, що надана для будівництва житлового будинку за згодою орендодавця у разі, якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

Також, орендар, який має намір відчужити право оренди земельної ділянки, повинен отримати згоду орендодавця. Відчужене право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Пунктом 3 статті 415 ЦКУ зазначено, що особа, до якої перейшло право власності на будівлі (споруди), набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник нерухомого майна (будівлі чи споруди).

Також, статтею 124 Земельного кодексу України визначено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другоютретьою статті 134 цього Кодексу. А саме, частина друга визначає, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб…

Оскільки передача земельної ділянки у Вашому випадку вже відбулась на земельних торгах, а в даному випадку відбувається заміна сторони по договору, а не продаж права оренди, тож дії мають бути наступні:

- орендарю звернутись до власника (ради) та отримати згоду на відчуження права у зв’язку із продажем споруди (додаються копії документів продажу споруди);

- новий власник споруди (бажано одночасно з колишнім власником) звертається до ради про укладання додаткової угоди до діючого договору в частині заміни сторони по договору;

- рада (орендодавець) у разі надання згоди (прийняття позитивного рішення), погоджує і укладає в трьохсторонньому порядку угоду, яка погоджується всіма сторонами;

- проводяться зміни у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Дія договору нового терміну не набуває, а продовжує бути чинним до того часу, як зазначено у ньому на тих самих умовах.

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)