05 / Січень, 2017

На обговоренні в Міністерстві освіти і науки України перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності)» (далі – Законопроект).

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» з метою створення умов для розвитку дошкільних навчальних закладів, зокрема приватної форми власності.

Асоціація міст України проаналізувала документ і вважає за необхідне висловити певні зауваження.

Щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівника дошкільного навчального закладу

Змінами до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується віднести до виключної компетенції засновника повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника дошкільного навчального закладу. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, зокрема навчальних закладів комунальної форми власності. Тобто сільська, селищна, міська рада є засновником комунальних дошкільних навчальних закладів. У редакції чинного Закону України «Про дошкільну освіту» повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника дошкільного навчального закладу належить відповідному органу управління освітою. Тобто призначення керівників дошкільних комунальної власності здійснюється виключно відповідними виконавчими органами сільської, селищної, міської ради (виконавчим комітетом або відділом, управлінням освіти у разі його створення).

Пропоновані Законопроектом норми щодо запровадження узгоджувальних процедур представницьким органом місцевого самоврядування призведуть до надмірної політизації питання, що є недопустимим в освітньому середовищі, адже на посаду навчального закладу має призначатись керівник передусім за фаховими критеріями. Окрім того, у великих містах, наприклад Києві, де 734 комунальних дошкільних навчальних закладів, процедура призначення на посаду або звільнення з посади керівника дошкільного навчального закладу буде ускладнена та триватиме довший час, що негативно вплине на навчально-виховний процес у навчальному закладі.

Експерти зауважують, що для державних, корпоративних та приватних дошкільних навчальних закладів процедура призначення на посаду та звільнення з посад керівника дошкільного навчального закладу засновником, на думку експертів, є виправданою.

Зважаючи на вище зазначене, пропонуємо частину третю статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» викласти у такій редакції:

«3. Керівника державного, приватного та корпоративного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники). Керівника комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.

Інших працівників дошкільного навчального закладу із статусом юридичної особи призначає на посади та звільняє з посад його керівник. Працівників дошкільного навчального закладу без статусу юридичної особи призначає на посади та звільняє з посад його засновник (засновники), або у порядку, передбаченому установчими документами закладу.».

Щодо внесення батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах

Змінами до частини пʼятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується скасувати визначення розміру плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. Натомість пропонується розмір цієї плати визначати законодавством. Відповідно до підпункту 6 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування» до власних повноважень органів сільських, селищних, міських рад належить організація харчування у закладах освіти, які належать територіальним громадам або передані їм. Запропоновані Законопроектом зміни, по суті, є втручанням у діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки встановлений законодавством розмір плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах спричинить уніфікований підхід по всій Україні і не враховуватиме можливості територіальної громади. Це негативно вплине на процес організації харчування дітей. Пропонуємо залишити чинну редакцію частини пʼятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» без змін.

Поряд із тим Асоціація міст України підтримує запропоновану редакцію статті 16 Законопроекту, що значно спрощує процедуру створення, реорганізації та ліквідації дошкільного навчального закладу.

Асоціація міст України просить врахувати висловлені пропозиції та зауваження до Законопроекту.

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)