23 / Березень, 2023

Асоціація міст України в чергове звертається до урядовців про необхідність прийняття Урядом рішень, без яких штучно зупинені процеси розроблення та відбору проєктів місцевого (регіонального) розвитку та відновлення, залучення коштів державного та місцевих  бюджетів, позабюджетних джерел для фінансування проєктів і програм розвитку і відновлення територіальних громад, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та програм транскордонного співробітництва й інших програм підтримки України, а також процеси залучення інвестицій у розвиток територій громад і регіонів України.

Так, Порядок розроблення планів відновлення та розвитку територіальних громад, як і Порядок розроблення плану відновлення та розвитку регіонів наразі не затверджені. При цьому наявність плану відновлення та розвитку регіонів є однією з умов отримання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Асоціація міст України звертала також увагу Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на нагальну потребу актуалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року, планів заходів з їх реалізації, а також перегляду цілей та пріоритетів розвитку, функціональних типів територій, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на 2021-2027 року, а також цілей та пріоритетів, визначених регіональними стратегіями розвитку, адже стратегії розвитку регіонів не можуть застосовуватись для планування  повоєнного відновлення та розвитку в тій редакції, у якій вони були прийняті у мирний час.

Система стратегічних планувальних документів щодо розвитку та відновлення передбачає їх узгодження між собою. Так, регіональні стратегії розвитку мають узгоджуватися із стратегічними цілями і пріоритетами, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, а стратегії розвитку територіальних громад мають бути розроблені з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та відповідними регіональними стратегіями розвитку, передбаченими статиями 10 та 11-1 Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Відсутність актуальних стратегічних планувальних документів з розвитку та відновлення на національному та регіональному рівнях суттєво стримує процес розроблення стратегій розвитку територіальних громад, планів відновлення та розвитку територіальних громад, без яких відбудова та відновлення громад не можуть відбуватись системно, на національному рівні.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)